Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Baj
Miejsce urodzenia: Stare Miasto
Data urodzenia: 07-06-1900
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Łańcucie od 19.10.1948 przeciwko Leonowi Baj oskarżonemu o to, iż wiosną 1945 posiadając wiarygodną informację o przebywaniu na terenie miejscowości Kuryłówka nielegalnego ugrupowania - Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), nie powiadomił o tym odpowiednich władz oraz udzielał im wielokrotnie pomocy przewożąc jej członków na drugi brzeg Sanu. Materiały sprawy w dniu 31.01.1950 złożono w archiwum do nr 6781, a następnie przerejestrowano do nr 1534 (20.09.1967). IPN Rz 046/784 (1534/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego dot. Leona Baja, prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 01.09.1948 do 23.11.1948. Wymieniony oskarżony został o pomoc członkom NOW oraz o niepoinformowanie organów bezpieczeństwa o ich obecności na terenie Kuryłówki (pow. Łańcut). IPN Rz 108/3991 (Pr. 1324/48).
Akta sprawy sądowej (Sr. 926/48) dot. Leona Baja prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 31.08.1948. Sąd kierując się przepisami o amnestii z 02.08.1945 (zarzucane L. Bajowi czyny zostały popełnione przed 22.07.1945) wyrokiem z dnia 23.11.1948 postanowił postępowanie względem wymienionego umorzyć i zwolnić go z rzeszowskiego więzienia (w którym był przetrzymywany od 31.08.1948). IPN Rz 25/1633 (Sr. 926/48).
Zapisy odnoszące się do Leona Baja znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN Rz 50/38, IPN Rz 50/39, IPN Rz 50/79.
Informacje dot. w/w zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona w okresie od 02.01 do 13.12.1948). IPN Rz 65/5 t. 1.
Leon Baj wymieniony jest w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie za rok 1948. IPN Rz 190/52.
.