Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Drwięga
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 13-08-1922
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Władysława Drwięgi prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP w Rzeszowie w roku 1946. Wymieniony został oskarżony o nielegalne posiadanie i przechowywanie znacznej ilości amunicji oraz o udzielenie schronienia członkom Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 11122 w dniu 19.12.1951, następnie przerejestrowano do nr 3415/II. W aktach sądowych dot. W. Drwięgi (IPN Rz 25/171) znajduje się informacja iż śledztwo względem wymienionego zostało wszczęte w dniu 14.03.1946 (Postanowienie o wszczęciu śledztwa). Materiały o sygn. 3415/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskiego nadzoru prowadzone przeciwko w/w przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 20.04.1946 (sporządzono akt oskarżenia) do 14.07.1951. Władysław Drwięga został oskarżony o to, iż w lutym 1946 udzielił schronienia dwóm członkom NSZ (zamiast poinformować władze bezpieczeństwa o miejscu ich pobytu) oraz bez zezwolenia gromadził i przechowywał amunicję. IPN Rz 108/457.
Materiały sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 14.03.1946. Wyrokiem z dnia 27.06.1946 W. Drwięga skazany został na rok więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych (1 rok). Zwolniony warunkowo w dniu 05.09.1946 (postanowienie o zastosowaniu amnestii). IPN Rz 25/171 (R. 414/46).
Informacje dot. Władysława Drwięgi znajdują się w Księdze aresztowanych przez PUBP w Sanoku za lata 1945-1946, a także w Księdze zatrzymanych przez PUBP w Sanoku z 1946 roku. IPN Rz 50/55, IPN Rz 50/56.
W. Drwięga wymieniony jest w Księdze aresztowanych przez WUBP w Rzeszowie za rok 1946. IPN Rz 50/1.
Zapisy dot. wymienionego znajdują się w Repertorium ogólnym Pr G Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 10.03.1946 do 02.11.1946 ) oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1946. IPN Rz 65/1, IPN Rz 65/67.
.