Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Osiński
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 14-12-1883
Imię ojca: Michał
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone na Kazimierza Osińskiego z powodu oskarżeń o rozpowszechnianie (od początku 1948 do października 1950) wiadomości przeciwko ówczesnemu ustrojowi Polski i ZSRR. Śledztwo prowadził Wydz. I WUBP w Rzeszowie. W dn. 15.06.1951 materiały sprawy złożono w archiwum do nr 8513, dalej przerejestrowano 05.03.1968 do nr 2285, a następnie zniszczono. Materiały archiwalne 2285/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru prokuratorskiego dot. Kazimierza Osińskiego prowadzone od 07.11.1950 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie. Wymieniony oskarżony został o to, iż od stycznia 1948 do czasu aresztowania tj. 22.10.1950 rozpowszechniał "wrogą" propagandę dot. ustroju Polski, żołnierzy Armii Czerwonej oraz o to, że przechowywał amunicję i czasopisma z okresu okupacji. IPN Rz 108/6034.
Akta sądowe prowadzone od 26.01.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wyrokiem z dnia 16.01.1951 Kazimierz Osiński został skazany na 3 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 25/2550 t. 1-2 (Sr. 706/50).
Zapisy dot. Kazimierza Osińskiego znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02.01.1950 do 30.12.1950), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951 oraz w Wykazie osób aresztowanych w 1950 roku. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/23, IPN Rz 65/56.
Aresztowany 22.10.1950 i osadzony w Więzieniu w Rzeszowie z dniem 22.12.1950. Następnie Kazimierz Osiński został umieszczony w Obozie Pracy Więźniów Leszno-Gronowa (od 12.08.1951), kolejno przetransportowany do Więzienia w Lesznie (12.12.1951) oraz do Więzienia w Poznaniu (31.01.1952). Zwolniony w związku z amnestią w dniu 10.02.1953. IPN Po 3/117, IPN Po 3/125, IPN Po 3/134, IPN Po 3/86, IPN Po 3/84, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
.