Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Jadwiga
Nazwisko: Pisulińska
Nazwisko rodowe: Wilk
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 16-08-1915
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP w Rzeszowie przeciwko Barbarze Pisulińskiej od 05.09.1949. Wymieniona udzielała pomocy członkom Stronnictwa Narodowego (udostępniała mieszkanie na spotkania organizacji), przechowywała archiwum organizacji oraz ostrzegła jednego z nich o zamiarze aresztowania go przez organy bezpieczeństwa. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 7042/śl w dniu 08.03.1950, a następnie przerejestrowano do nr 1655 (październik 1967). IPN Rz 046/858 (1655/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 06.09.1945 do 08.03.1950 przeciwko Barbarze Pisulińskiej. Została ona oskarżona (akt oskarżenia sporządzony 31.01.1950) o to, że w okresie od jesieni 1945 do czasu aresztowania tj 01.09.1949 na terenie Rzeszowa udzielała pomocy członkom SN (przechowywała archiwum organizacji, udostępniała mieszkanie na spotkania organizacyjne oraz zawiadomiła jednego z członków SN o ściganiu go przez organy bezpieczeństwa). IPN Rz 108/5474 (Pr. II 48/50).
Akta sprawy sądowej prowadzone od 05.09.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie przeciwko B. Pisulińskiej. Wyrokiem z dnia 15.02.1950 za pomoc członkom Stronnictwa Narodowego (SN) wymieniona została skazana na 5 i pół roku więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie ustawy o amnestii (22.02.1947) karę więzienia złagodzono do 2 lat i 9 miesięcy. IPN Rz 107/1023 (Sr. 72/50).
Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02-01-1950 do 30-12-1950), Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Wykaz osób aresztowanych w latach 1948-1949 oraz w Wykaz osób aresztowanych w 1950 r. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55, IPN Rz 65/56.
Informacje dot. w/w znajdują się w spisach zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego oraz KW MO w Bydgoszczy obejmujących lata 1945-1964. Barbara Pisulińska wymieniona jest jako jedna z więźniarek ZK w Fordonie. IPN By 40/10.
.