Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Władysław
Nazwisko: Raczkowski
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 04-08-1926
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie prowadzone od 20.12.1946 z powodu oskarżeń Edmunda Raczkowskiego o przynależność na terenie powiatu sanockiego do nielegalnej organizacji o prowieniencji NSZ., mającej na celu obalenie ówczesnego ustoju. E. Raczkowski w organizacji posługiwał się ps. "Biały", przechowywał również broń oraz amunicję bez zezwolenia. IPN Rz 108/1985.
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 06.09.1946 w sprawie przeciwko E. Raczkowskiemu w związku z jego przynależnością na terenie powiatu sanockiego do nielegalnej organizacji o prowieniencji NSZ. Wyrokiem z dnia 22.01.1947 został skazany na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3. IPN Rz 107/388 (Sr. 17/47).
Zapisy dot. w/w znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4.
Sprawa śledcza prowadzona m.in. przeciwko E. Raczkowskiemu przez PUBP w Sanoku od 11.02.1951. Wymieniony został oskarżony o przynależność do "nielegalnej" organizacji PAW (Polska Armia Wyzwoleńcza) oraz o gromadzenie i przechowywanie broni. E. Raczkowski werbował również osoby trzecie do organizacji. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 8801/śl (25.07.1951), a następnie skomasowano do nr 2446/II (13.04.1968). IPN Rz 03/10 t. 1-3 (2446/III).
Akta śledcze spawy wszczętej przez PUBP w Sanoku w dniu 12.02.1951 przeciwko m.in Edwardowi Raczkowskiemu. Występuje on w materiałach jako członek organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza, który posiadał i handlował nielegalną bronią i amunicją, werbował do organizacji nowych członków jak również posiadał maszynę do pisania w celu sporządzenia na niej ulotek antypaństwowych. Materiały złożono w archiwum do nr 8790 w dniu 24.07.1951, a następnie przerejestrowano do nr 2439 (13.04.1968). IPN Rz 050/78 (2439/III).
E. Raczkowski wymieniony jest w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie obejmującej wykaz więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 08.02.1951 m.in. przeciwko Edmundowi Raczkowskiemu. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 31.05.1951 został on skazany na karę 15 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek całego mienia. IPN Rz 107/1252 t. 1-2 (Sr. 243/51).
Repertorium Pr R Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02.11.1946 do 27.12.1946), Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona za rok 1951), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947, Repertorium wykonania kar wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951, Skorowidz spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1946 oraz w Skorowidzu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947. IPN Rz 65/3, IPN Rz 65/11, IPN Rz 65/19, IPN Rz 65/23, IPN Rz 65/67, IPN Rz 65/75.
Edmund Raczkowski wymieniony jest w Księdze kontrolnej zatrzymanych przez PUBP w Sanoku za lata 1951-1954. IPN Rz 50/72.
Aresztowany (08.02.1951) i osadzony w Więzieniu w Sanoku z dniem 09.06.1951, następnie przetransportowany do Więzienia w Rzeszowie (24.07.1951). E. Raczkowski występuje w Skorowidzach alfabetycznych i Księgach więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Został tam osadzony 21.07.1951, więzienie we Wronkach opuścił w dniu 30.07.1956. IPN Po 3/63, IPN Po 3/64, IPN Po 3/65, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, IPN Po 3/74, karta Dw-68.
Opracowanie pn. "Charakterystyka nr 8" dotyczące oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych działających od czerwca 1945 do października 1946 na terenie powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego i leskiego. Dokumentacja została opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1976. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy m.in. Edmunda Raczkowskiego - członka organizacji w latach 1945-1946 (aresztowany w styczniu 1946). IPN Rz 0172/9/J, IPN BU 0183/6 t. 1-2.
Charakterystyka nr 101 dot. organizacji o nazwie Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) działającej od roku 1947 na terenie powiatu sanockiego. Przywódcą organizacji był Edmund Raczkowski ps. "Biały" (posiadał on nielegalnie broń i amunicję). Jednym z jej celów była zmiana ówczesnego ustroju. Dokumentacja dot. PAW została opracowana przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1981. IPN Rz 0172/102/J, IPN BU 0183/98.
.