Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wanat
Miejsce urodzenia: Leżajsk
Data urodzenia: 07-07-1901
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa śledcza wszczęta w dniu 08.02.1950 przez PUBP Łańcut względem Jana Wanata. Wymieniony podejrzany był o kontakty (od maja 1945 do zimy 1946) z członkami Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) na terenie Leżajska, posiadanie i przechowywanie broni bez zezwolenia władz oraz o udzielenie pomocy członkom NOW (użyczenie broni). Śledztwo zamknięto w dniu 06.05.1950, materiały sprawy złożono w archiwum do nr 8109 (w dniu 15.05.1951), a następnie przerejestrowano do nr 2094 (31.01.1968). IPN Rz 046/1104 (2094/III).
Akta prokuratorskie prowadzone w okresie od 07.02.1950 do 30.06.1950 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w stosunku do Jana Wanata oskarżonego o kontakty z członkami NOW na terenie pow. łańcuckiego i nielegalne posiadanie broni. W dniu 07.05.1950 sporządzono względem wymienionego akt oskarżenia i skierowano sprawę do sądu. IPN Rz 108/5492 (Pr.II 62/50).
Akta sprawy sądowej prowadzone przeciwko w/w przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wyrokiem z dnia 30.06.1950 Jan Wanat został skazany na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie ustawy o amnestii karę więzienia złagodzono o połowę tj do 2 lat i 9 miesięcy. IPN Rz 107/1076 (Sr. 259/50).
Aresztowany w dniu 07.02.1950 przez PUBP Łańcut i osadzony w Więzieniu w Rzeszowie (12.05.1950). Przetransportowany kolejno do: Więzienia w Przemyślu (05.08.1950), Centralnego Więzienia we Wronkach (29.11.1950), Więzienia w Świdnicy (13.01.1951) Ośrodka Pracy Więźniów w Jelczu (10.04.1952). Zwolniony z dniem 01.11.1952. IPN Po 3/62, IPN Po 3/69, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Informacje dot. Jana Wanata znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN Rz 50/38, IPN Rz 50/39, IPN Rz 50/79.
Zapisy dot w/w widnieją w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, a także w Wykazie osób aresztowanych w roku 1950. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/56.
Charakterystyka (dossier) ugrupowania o proweniencji NOW/NSZ działającego na terenie pow. tarnobrzeskiego, niżańskiego oraz łańcuckiego sporządzona przez WUBP w Rzeszowie w latach 1948-1950. Jan Wanat wymieniony jest w materiałach jako osoba podejrzana o nielegalne posiadanie broni. IPN Rz 00105/41 (288/40).
Charakterystyka nr 6 dotycząca rzeszowskiego okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) opracowana w latach 1980-1984 przez Wydział "C" KWMO/WUSW w Rzeszowie. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy Jana Wanata - pomocnika wymienionej organizacji, posiadającego bez zezwolenia broń i utrzymującego kontakty z członkami NOW. IPN Rz 0172/2/J.
.