Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Stanisław
Nazwisko: Wohański
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 10-11-1907
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Zdrajcy" prowadzona przez PUBP w Zamościu oraz Wydz. III KWMO w Lublinie. Dotyczyła działalności Inspektoratu Zamojskiego AK a następnie WiN. Adam Wohański występuje w tomie 5 sprawy (protokół przesłuchania w charakterze światka z dnia 04.12.1946), który zawiera dokumenty za okres od 26.07.1946 do 20.11.1951. IPN Lu 08/226 t. 5 (O/244).
Akta śledcze prowadzone od 26.09.1946 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie m.in. w sprawie Adama Wohańskiego. Wymieniony był szefem wywiadu Obwodu AK Przemyśl o ps. "Dunka" a następnie m.in.: kierownikiem wywiadu Inspektoratu Przemyskiego Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ) oraz WiN na terenie Przemyśla. W dokumentach znajdują się także wyroki Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Rzeszowie dot. m.in. A. Wohańskiego. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 24.07.1948 pod sygn. 3615, a następnie przerejestrowano na sygn. 506 (27.04.1967). IPN Rz 037/1 (506/III).
Akta prokuratorskie prowadzone m.in na A. Wohańskiego. Występuje jako członek Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ) oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) na terenie woj. rzeszowskiego, pełniący funkcję kierownika inspektoratu DSZ Przemyśl. Ponadto gromadził i przekazywał dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę państwową. W dokumentach znajduje się m.in. wyrok WSR w Rzeszowie z dnia 12.02.1949. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie od 22.03.1949 do 19.07.1951. IPN Rz 108/2716.
Akta sprawy sądowej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie m.in. w sprawie przeciwko Adamowi Wohańskiemu oskarżonemu o to, iż od lipca 1944 do 20.09.1946 (data aresztowania) działał aktywnie w Brygadach Wywiadowczych organizacji "Nie", a następnie w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość". Celem działalności była zmiana ówczesnego ustroju Polski. Wyrokiem z dnia 23.09.1947 skazany na karę 15 lat więzienia, decyzją Sądu Najwyższego sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem z dnia 12.02.1949 zasądzono wymienionemu karę dożywocia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dnia 17.01.1957 zmienił wyrok z dnia 12.02.1949 i zasądził karę 10 lat pozbawienia wolności, którą następnie na mocy amnestii zmniejszono do 5 lat, oraz złagodził kare pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 5 lat (IPN BU 660/1177, IPN BU 942/2888). IPN Rz 122/304, IPN Rz 122/305, IPN Rz 122/306, IPN Rz 122/307, IPN Rz 122/308, IPN Rz 122/309, IPN Rz 122/310, IPN Rz 122/311.
Adam Wohański występuje w aktach penitencjarnych innej osoby. W materiałach znajduje się odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23.09.1947 dot. m.in w/w (skazany na 15 lat więzienia). IPN Kr 010/3790 t. 2 (3856/II).
Adam Wohański wymieniony jest w Księgach głównych (za lata 1948-1949 i 1951-1952) oraz Skorowidzach (obejmujących okres 1945-1950 oraz za lata od roku 1951 do roku 1956) więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Wymieniony został przywieziony do Wronek w dniu 25.05.1949 z Więzienia w Przemyślu. Zwolniony na podstawie postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 17.01.1957. IPN Po 3/59, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, IPN Po 3/74.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego nr Rz 4733 jako były członek Zrzeszenia WiN (w organizacji pełnił funkcję kierownika wywiadu Inspektoratu Przemyśla, a następnie z-cy kierownika wywiadu WiN w Rzeszowie). Kontrolę zakończono stwierdziwszy, iż w/w nie prowadzi działalności przeciwko PRL i nie utrzymuje "podejrzanych" kontaktów. Sprawę prowadził Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Przemyślu w okresie od 08.12.1970 do 12.11.1974. IPN Rz 043/692 (15673/II).
Charakterystyka nr 3 dotycząca członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszowski opracowana przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Adam Wohański był członkiem Brygad Wywiadowczych AK, następnie należał do WiN na terenie Przemyśla. Sporządzał i przekazywał kierownictwu WiN raporty zawierające informacje stanowiące tajemnice państwową (m.in. z zakresu ekonomi i polityki). IPN Rz 05/6.
.