Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bandelak
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 18-03-1909
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa śledcza wszczęta względem Józefa Bandelaka w dniu 08.09.1949 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie. Wymieniony podejrzany był o udzielanie pomocy (od jesieni 1944 do końca 1945) członkom Stronnictwa Narodowego na terenie Rzeszowa oraz o przekupstwo funkcjonariusza MO celem zwolnienia z aresztu jednej z członkiń organizacji. Materiały złożono w archiwum do nr 7144 w dniu 14.03.1950, a następnie przerejestrowano do nr 1712 (19.10.1967) IPN Rz 046/893 (1712/III).
Akta prokuratorskie prowadzone względem wymienionego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 09.09.1949 (postanowienie o tymczasowym aresztowaniu J. Bandelaka) do 11.04.1950. Został on oskarżony o udzielanie pomocy członkom Stronnictwa Narodowego oraz o wręczenie korzyści majątkowej funkcjonariuszowi MO w Rzeszowie. IPN Rz 108/5477 (Pr.II 51/50).
Akta sądowe dot. Józefa Bandelaka prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 09.09.1949. Wymieniony wyrokiem z dnia 22.02.1950 został skazany na karę 3 lat więzienia (na mocy amnestii karę złagodzono 1 roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności). IPN Rz 25/2260 (Sr. 77/50).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie w okresie od 13.05.1945 przeciwko osobom trzecim. Dotyczyły one przynależności do Stronnictwa Narodowego (SN) oraz udzielania pomocy członkom tejże organizacji. Józef Bandelak występuje w materiałach jako osoba pomagająca w zwolnieniu z więzienia na Zamku w Rzeszowie członkini SN o ps. "Marta". W dokumentach znajduje się również odpis wyroku wydanego przez WSR w Rzeszowie w dniu 22.02.1950 względem wymienionego. Akta złożono w archiwum do nr 7658 w dniu 28.09.1950, a następnie przerejestrowano do nr 1904. IPN Rz 046/1003 (1904/III) t. 1, 3.
Zapisy dot. Józefa Bandelaka znajdują się w: Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950), Repertorium Pr I Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949, Wykazie osób aresztowanych w roku 1950 oraz w Skorowidzu repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za lata 1949-1952. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/8, IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55, IPN Rz 65/56, IPN Rz 65/77.
.