Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy
Nazwisko: Halko
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 29-07-1904
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące m.in. Ignacego Halko prowadzone przez PUBP w Jarosławiu od 24.06.1946. Wymieniony został oskarżony o to, iż w czerwcu i lipcu 1946 udzielił pomocy pieniężnej członkom organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN). Akta sprawy złożono w archiwum do nr 6560 w dniu 14.01.1950, a następnie skomasowano do nr 1417. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Akta sądowe prowadzone przeciwko m.in. Ignacemu Halko przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Rzeszowie od 03.10.1947. Wymieniony wyrokiem z dnia 22.06.1948 został skazany na karę 5 lat więzienia, utratę praw na 1 rok oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy amnestii zasądzoną karę anulowano w całości. IPN Rz 122/333-335, IPN Rz 122/338 (Sr. 437/49).
Zapisy dot w/w znajdują się w: Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1948 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1954. IPN Rz 50/15, IPN Rz 50/16, IPN Rz 50/17, IPN Rz 50/77.
Ignacy Halko wymieniony jest w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 20.06.1947 do 27.02.1948) oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/53.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) okręg Rzeszowski opracowana przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1973-1978. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy Ignacego Halko, sklasyfikowanego jako pomocnik organizacji - miał on w 1946 roku dwukrotnie udzielić pomocy materialnej (w formie pieniężnej) na rzecz WiN. IPN Rz 05/3.
.