Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zdzisław
Nazwisko: Łabęcki
Miejsce urodzenia: Łopatki
Data urodzenia: 19-06-1924
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Jerzego Łabęckiego prowadzone od 23.04.1945 przez PUBP w Łańcucie. Wymieniony został oskarżony o to, iż po rozwiązaniu AK i zdelegalizowaniu wszystkich organizacji niepoległościowych nadal należał do organizacji wojskowej (o prowieniencji AK), której celem miało być m.in. obalenie ówczesnego ustroju. Występował również przeciwko funkcjonariuszom UB i przedstawicielom władz. Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Przemyślu z dnia 12.10.1945 został skazany na 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Materiały sprawy złożono w dniu 10.08.1948 w archiwum pod sygn. 3877, a następnie 09.05.1967 przerejestrowano do sygn. 553/III. IPN Rz 046/225 (553/III).
Aresztowany w dniu 07.04.1945, a następnie z dniem 18.09.1945 osadzony w Więzieniu w Rzeszowie. W dn. 06.01.1946 przetransportowany do Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach. Zwolniony (na podstawie amnestii karę złagodzono) z dniem 03.04.1949. IPN Po 3/55, IPN PO 3/56IPN Po 3/67-69, karta Dw -68 z kartoteki skazanych MSW.
W dn. 01.12.1971 Wydział Paszportów KMO m.st. Warszawy odmówił w/w wydania paszportu na wyjazd do Szwajcarii. Wpływ na wydanie takiej decyzji miała informacja przysłana z KWMO w Rzeszowie (z dnia 20.11.1971), iż Jerzy Łabęcki po rozwiązaniu AK nie zaprzestał prowadzenia "antypaństwowej" działalności, za co został skazany na 10 lat pozbawienia wolnosci. Wydania paszportu odmówiono mu również w roku 1972. IPN BU 797/36793.
Charakterystyka nr 117 opracowana przez Wydz. "C" WUSW w Rzeszowie w roku 1984 dotycząca organizacji poakowskiej działającej na terenie ówczesnego powiatu łańcuckiego w okresie od jesieni 1944 do czerwca 1945. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dot. Jerzego Łabęckiego - członek wymienionej organizacji (od roku 1945), posiadał nielegalnie broń. IPN Rz 0172/118/J.
.