Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol
Nazwisko: Mac
Miejsce urodzenia: Sietesz
Data urodzenia: 25-10-1897
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone na osobę Karola Maca przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie w okresie od 28.02.1952 do 10.04.1952. Wymieniony oskarżony został o to, iż w listopadzie 1951 w swoich zabudowaniach na terenie miejscowości Sietesz udzielił schronienia oraz pomocy żywnościowej dwóm członkom nielegalnej organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ). Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 13661 w dniu 10.04.1952, a następnie przerejestrowano pod sygn. 4292/III (30.10.1968). IPN Rz 050/1199 (4292/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 22.02.1952 przeciwko w/w przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Karol Mac wyrokiem z dnia 08.04.1952 za pomoc członkom organizacji PPSZ został skazany na 2 lata więzienia. IPN Rz 25/2814 (Sr. 132/52).
Zapisy dot. w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 04.01.1952 do 27.12.1952) IPN Rz 65/13.
Charakterystyka nr 35 dot. organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ) założonej w kwietniu 1950 w Przemyślu i działającej na terenie ówczesnego woj. rzeszowskiego. Karol Mac był pomocnikiem organizacji, w listopadzie 1951 udzielał schronienia i pomocy żywnościowej dwóm członkom PPSZ. Materiały zostały opracowane przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1976-1978. IPN Rz 0172/36/J.
.