Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Niemiec
Miejsce urodzenia: Kruchel Pawłosiowski
Data urodzenia: 16-12-1901
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące m.in. Jana Niemca prowadzone przez PUBP w Jarosławiu od 24.06.1946. Wymieniony został oskarżony o to, iż od lata 1946 do momentu aresztowania tj. 21.10.1947 na terenie powiatu jarosławskiego udzielał pomocy finansowej członkom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Akta sprawy złożono w archiwum do nr 6560 w dniu 14.01.1950, a następnie skomasowano do nr 1417. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Akta sądowe prowadzone przeciwko m.in.w/w przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Rzeszowie od 03.10.1947. Wymieniony wyrokiem z dnia 22.06.1948 został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia. Na mocy ustawy o amnestii (22.02.1947) karę więzienia darowano w całości. IPN Rz 122/333-335, IPN Rz 122/338 (Sr. 437/49).
Zapisy dot. Jana Niemca znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, w Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1948 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1954. IPN Rz 50/15 (169), IPN Rz 50/16 (170), IPN Rz 50/17 (175), IPN Rz 50/77 (171).
Jan Niemiec wymieniony jest w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 20.06.1947 do 27.02.1948) oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/53.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) okręg Rzeszowski opracowana przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1973-1979. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Jana Niemca (pomocnika organizacji), który dwukrotnie miał przekazywać jednemu z członków WiN pieniądze na rzecz organizacji. IPN Rz 05/3.
.