Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Pilch
Miejsce urodzenia: Nienadowa
Data urodzenia: 04-03-1907
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe prowadzone w sprawie Kazimierza Pilcha przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od dnia 22.02.1952. Wymieniony został oskarżony o to, że od września 1951 do momentu aresztowania należał do organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ), której celem była m.in. zmiana ustroju ówczesnej Polski. W organizacji posługiwał się pseudonimem "Akacja". Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 08.04.1952 został skazany na rok więzienia. IPN Rz 25/2808 (Sr. 114/52).
Informacje dot. Kazimierza Pilcha znajdują się w Skorowidzu (repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na lata 1949-1952. IPN Rz 65/77.
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna (nr 1454/56) założona na Kazimierza Pilcha. Powodem jej wszczęcia było określenie jego aktualnej postawy do PRL po odbyciu kary więzienia za przynależność do organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne. Sprawę prowadził PUdsBP w Jarosławiu w okresie od 21.03.1956 do 10.12.1956. Materiały złożono w archiwum do nr 1188, a następnie przerejestrowano do nr 11871 (07.04.1971). IPN Rz 043/200 (11871/II).
Charakterystyka nr 35 dotycząca organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojnej (PPSZ) działającej od marca 1950 na terenie powiatów przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego. Głównym celem organizacji była walka z reżimem komunistycznym. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dot. Kazimierza Pilcha - członka organizacji na terenie pow. jarosławskiego od września 1951 do 27.02.1952. Materiały zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1976. IPN Rz 0172/36/J (CHF-35).
.