Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Jan
Nazwisko: Puszkarewicz
Miejsce urodzenia: Bojanów
Data urodzenia: 08-09-1909
Imię ojca: Łukasz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Franciszka Puszkarewicza prowadzone przez WUBP w Rzeszowie od marca 1949. Wymieniony został oskarżony o to, iż od wiosny 1946 do dnia aresztowania tj. 11.03.1949 należał na terenie powiatu dębickiego do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). W organizacji posługiwał się pseudonimem "Błyskawica" i pełnił w niej funkcję kierownika koła w gromadzie Brzezówka. Miał też działać na szkodę państwa poprzez zbieranie i przekazywanie przełożonym informacji stanowiących tajemnicę państwową. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 6341 w dniu 27.12.1949, a następnie 28.06.1967 przerejestrowano do sygn. 1320/III. IPN Rz 046/662 (1320/III).
Akta sądowe sprawy prowadzonej przeciwko w/w od 12.03.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Franciszek Puszkarewicz za działalność w WiN (wcześniej wg złożonych zeznań należał do AK gdzie pełnił funkcje skrzynki pocztowej) został skazany wyrokiem z dnia 17.05.1949 na karę łączną 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz państwa. IPN Rz 122/233 (Sr. 332/49).
Zapisy dot. w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona od 03.01.1949 do 10.03.1950) oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/55.
Franciszek Puszkarewicz został osadzony w Więzieniu w Rzeszowie w dniu 22.04.1949. Zasądzoną karę pozbawienia wolności odbywał również w Centralnym Więzieniu we Wronkach (od 10.09.1949), w Więzieniu w Potulicach (od 05.12.1951) oraz w Więzieniu w Raciborzu (od 26.02.1952). Więzienie opuścił w dniu 12.03.1954. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Informacje dotyczące Franciszka Puszkarewicza znajdują się w Księdze głównej więźniów karnych Więzienia w Rzeszowie z lat 1948-1949. IPN Rz 190/53.
Zapisy dot. Franciszka Puszkarewicza znajdują się w dokumentacji archiwalnej Centralnego Więzienia we Wronkach, tj.: w Księdze głównej więźniów karnych za lata 1948-1949, Księdze głównej więźniów za lata 1951-1952, Skorowidzu do księgi głównej za okres 1948-1950 oraz w Skorowidzu alfabetycznym za lata 1951-1953. IPN Po 3/59, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70.
Charakterystyka nr 3 dot. Zrzeszenia WiN Okręg Rzeszów opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Franciszek Puszkarewicz był członkiem organizacji w powiecie dębickim, w WiN pełnił funkcję kierownika Koła w gromadzie Brzezówka. Ponadto miał zbierać wiadomości stanowiące tajemnice państwową i przekazywać je przełożonym. IPN Rz 05/6.
.