Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Oboron
Miejsce urodzenia: Mołodeczno
Data urodzenia: 05-08-1934
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjno-śledcze Akta dotyczą członków "siatki szpiegowskiej wywiadu amerykańskiego". Jerzy Oboron był osobą podejrzaną, oskarżoną i skazaną za to, że "wszedł w porozumienie z agentem wywiadu działającego na rzecz państw imperialistycznych" oraz "przechowywał bez zezwolenia pistolet wraz z amunicją". IPN BU 01208/107 (4559/2)
Akta kontrolne śledztwa Akta zawierają m.in. protokoły przesłuchania zatrzymanego dn. 27.09.1952 J. Oborona "na okoliczność współpracy z obcym wywiadem". IPN Bi 0090/728 (mkf 728/3, 3478/III)
Akta sądowe 13.05.1953 r. J. Oboron został skazany na karę łączną 7 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadek mienia za to, że: " w kwietniu 1952 r. w Waplewie pow. Ostróda wszedł w porozumienie z agentem wywiadu działającego na rzecz państw imperialistycznych (...), działającym na szkodę Państwa Polskiego poprzez przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową (...)" oraz "od sierpnia 1947 r. do 27.09.1952 r. w Gosławicach pow. Opole, a następnie w Czerwonce, pow. Reszel (...) przechowywał bez zezwolenia pistolet (...) wraz z nabojami". Karę odbywał w zakładach karnych w Olsztynie, Barczewie, Iławie, Jaworznie, Sosnowcu, Rawiczu i Warszawie I. 09.05.1956 r. na mocy ustawy amnestyjnej z dnia 27.04.1956 r. wydano postanowienie o złagodzeniu kary do 3 lat i 6 miesięcy więzienia, skróceniu czasu utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do jednego roku. IPN Ol 8/2305 (SR 69/53)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dot. innej osoby podejrzanej o "działalność w siatce szpiegowskiej działającej na terenie Państwa Polskiego". W aktach tych J. Oboron figuruje jako jeden ze świadków. IPN Bi 0090/691 (mkf 691/3, 3306/III)
Sprawa operacyjna Sprawa dot. "grupy szpiegowsko dywersyjnej, która była na usługach imperializmu amerykańskiego" i zbierała wiadomości o przebiegu transportów wojskowych, pociągów tranzytowych do Związku Radzieckiego oraz o lokalizacji jednostek wojskowych. Sprawa została założona na grupę osób. W aktach znajduje się protokół przesłuchania J. Oborona z 28.09.1952 r. IPN Bi 0089/1343 (mkf 1356/2, 8666/II)
Materiały ewidencyjne Figuruje w "Księdze Główniej Więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu" jako przybyły w dniu 07.09.1954 z więzienia w Jaworznie, następnie w dniu 29.12.1954 przetransportowany ponownie do więzienia w Jaworznie. IPN Po 3/40, IPN Po 3/51
.