Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Adam
Nazwisko: Migdał
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 03-09-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Odnowiciele" nr rej. 5328 została założona przez Wydz. III "A" KW MO w Piotrkowie Trybunalskim na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie w celu inwigilacji i dezintegracji jego działań i była prowadzona w okresie 12.03.1981-29.05.1985. Janusz Migdał występuje w sprawie jako osoba, wobec której planowano działania zmierzające do doprowadzenia do ujawnienia działalności antykomunistycznej. Ww. przedstawiony jest jako pracownik FMG „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim, uczestniczący w realizowaniu koncepcji wolnościowych, biorący udział w „mszach prosolidarnościowych”. IPN Ld 069/26 (33/IV).
Ww. figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia w wojskowym obozie internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 1 kompanii. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) pseud. "Zygmunt II" prowadzonej przez KWMO w Piotrkowie Trybunalskim figuruje Janusz Migdał w informacji sporządzonej przez oficera prowadzącego w dn. 11.06.1983. Na podstawie donosu TW "Zygmunt II" wobec ww. miała być zastosowana kontrola zwolnienia lekarskiego. IPN Ld 0031/294 (1499/I).
W teczce pracy TW pseud. "Roman" prowadzonej przez KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja z dnia 26.04.1984 podana przez oficera prowadzącego na podstawie słów TW, że „były czołowy aktyw NSZZ >Solidarność<" (w tym Janusz Migdał) z pewnością nie weźmie udziału w pochodzie pierwszomajowym w 1984 r. IPN Ld 0031/710 (2056/I).
.