Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Szajko
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 01-10-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Wiesława Szajko. IPN Sz 0024/296 (40760/I)
Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr 23896 do SOS o krypt. "Prolet". Podejrzewany o druk i kolportaż nielegalnych czasopism. Sprawę następnie przekwalifikowano w SOR. IPN Sz 0053/434 (16913/2 mf)
Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności w NSZZ "Solidarność". W. Szajko występuje w sprawie jako kontakt figuranta. IPN Sz 0053/345 (16778/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzewany o druk nielegalnych biuletynów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. Sprawę rejestrowaną pod numerem RSD 296/82 zawieszono w dn. 18.12.1982, ponieważ W. Szajko ukrywał się. Podjęto w dn. 31.03.1983 pod nr RSD 24/83 po jego zatrzymaniu. IPN Sz 0013/314 (14608/III)
Akta prokuratorskie Podejrzewany o druk nielegalnych biuletynów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. Sprawę rejestrowaną pod numerem Pgśl II 382/82 zawieszono w dn. 18.12.1982, ponieważ W. Szajko ukrywał się. Podjęto w dn. 1.04.1983 pod numerem Pgśl II 24/83 po jego zatrzymaniu. W dniu 29.06.1983 wniesiono do sądu akt oskarżenia. IPN Sz 372/453
Akta penitencjarne Aresztowany od 1.04.1983 do 27.07.1983 na podstawie postanowienia prokuratora WPG w Szczecinie z dn. 18.12.1982, ponieważ drukował i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. IPN Sz 49/309
Akta sądowe Sprawa dotyczyła "znieważenia organów MO" w dniu 1.05.1984. Sąd Rejonowy w Szczecinie w dn. 3.05.1984 wydał wyrok skazujący na 8 miesięcy pozbawienia wolności. W dn. 8.08.1984 Sąd Wojewódzki w Szczecinie darował wymierzoną karę. IPN Sz 150/5
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych czasopism. W. Szajko występuje jako "kontakt figuranta sprawy". IPN Sz 0053/288 (16695/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzewany o druk nielegalnego pisma "Tygodnik Wojenny" oraz "Termit". Postępowanie umorzono na podstawie ustawy z dn. 17.07.1986. IPN Sz 0013/411 (14902/III)
Akta prokuratorskie Podejrzewany o druk i kolportaż czasopism "Tygodnik Wojenny" i "Termit". Sprawa prowadzona pod numerem II Ds 35/85 została zawieszona w dn. 24.12.1985, ponieważ "zebrany materiał nie dawał podstaw do wniesienia aktu oskarżenia". Sprawę podjęto pod numerem II Ds 66/86 w dn. 25.07.1986, a następnie umorzono. IPN Sz 20/48
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kolportaż nielegalnego czasopisma „Gryf” wydawanego przez „Organizację Solidarność Walcząca” Regionu Pomorza Zachodniego. Wiesław Szajko występuje w aktach jako osoba zajmująca się drukiem pisma „Gryf”, jednak nie jest figurantem tej sprawy. IPN Sz 0053/276 (16683/2 mf)
Akta administracyjne „Ujawnienia do Ust. 17 lipca 1986 r.”. Wiesław Szajko występuje w szyfrogramie z 30.07.1986 jako osoba, która ze względu na wcześniejszą działalność nie zostanie objęta ustawą z dn. 17 lipca 1986. IPN Sz 0012/254 (991/IV)
Akta administracyjne "Korespondencja Wydz. Śledczego WUSW"- w aktach znajduje się korespondencja w sprawie skargi wniesionej przez W. Szajko na "niepraworządne postępowanie funkcjonariuszy WUSW w Szczecinie". IPN Sz 0012/475 t. 4 (1515/IV)
.