Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Gregorczyk
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 04-12-1955
Imię ojca: Tadeusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta KW MO w Radomiu dotyczące skarg na represje Milicji Obywatelskiej i innych służb w czasie tzw. wydarzeń czerwcowych w Radomiu w 1976. Te skargi były kierowane przez poszkodowanych do regionalnych władz NSZZ "Solidarność" jesienią i zimą roku 1980/1981. Akta zawierają między innymi skargę Janusza Gregorczyka napisaną 29 grudnia 1980. W opisie wydarzeń z końca czerwca roku 1976 J. Gregorczyk stwierdzał m. in., że 25 czerwca 1976 ok. godz. 19.30 został zatrzymany na ulicy Żeromskiego w Radomiu przez funkcjonariuszy MO i następnie mocno pobity. W komendzie MO został zmuszony groźbami dalszego bicia do podpisania oświadczenia, że rzucał kamieniami w szyby wystaw sklepowych. Kilka godzin później został przewieziony do więzienia w Radomiu, szóstego dnia aresztu do więzienia w Białymstoku, a następnie do zakładu karnego w Pińczowie. Został zwolniony z tego więzienia 31 lipca 1976. IPN Ra 04/72.
Występuje w kartotece zagadnieniowej KW MO/ WUSW w Radomiu z lat 1975-1990. Według zapisu kartotecznego naczelnika Wydziału "C" KW MO w Radomiu z dnia 15.12.1977, Janusz Gregorczyk "Brał udział w wypadkach w Radomiu w dn. 25 VI 1976", a następnie został skazany przez KKA na 2 miesiące aresztu. IPN BU 2911/1, IPN Ra 0020/1.
W dniu 27 czerwca 1976 Janusz Gregorczyk, ówczesny młody pracownik przedsiębiorstwa "Beton-Stal" w Warszawie, został skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia na karę 2 miesięcy aresztu z art. 51 § 2 KW za to, że "25 czerwca 1976 o godz. 20 w Radomiu na ul. Żeromskiego zakłócał spokój publiczny". Tę karę odbywał początkowo w więzieniu w Radomiu, po sześciu dniach aresztu został przewieziony do więzienia w Białymstoku, a następnie do Zakładu Karnego w Pińczowie. Został zwolniony z aresztu 31 lipca 1976 na mocy zarządzenia kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Radomiu. IPN Ki 49/44.
Występuje w rejestrze spraw o wykroczenia i w kartach ewidencyjnych osób zatrzymanych w Radomiu - rejestrze i materiałach KW MO z roku 1976 dotyczących robotniczego protestu w dniu 25 czerwca 1976. W rejestrze spraw o wykroczenia pod datą 27.06.1976 zapisano, że 25.06.1976 o godz. 20 Janusz Gregorczyk "w Radomiu na ulicy Żeromskiego działając z pobudek chuligańskich rzucał kamieniami". Z kolei w karcie ewidencyjnej zapisano, iż "brał udział w wystąpieniach". IPN Ra 08/107 t. 9 , 39.
Figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Niewinni" (nr rejestr. 7284). Ta sprawa była prowadzona przez SB z KW MO w Radomiu w roku 1981. Materiały SOR "Niewinni" dotyczą działalności tzw. Komisji Rehabilitacyjnej przy ówczesnym MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - zawiązanej w celu prawnej rehabilitacji kilkudziesięciu osób pobitych i represjonowanych w Radomiu latem roku 1976 oraz w celu przywrócenia im pełni praw pracowniczych. IPN Ra 08/703.
.