Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Zygmunt
Nazwisko: Mączniewski
Miejsce urodzenia: Chorzele
Data urodzenia: 14-05-1952
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Prostownik" został złożony "na fakt wrogiej działalności w środowiskach, terror". 26.04.1983 Wydz. V KWMO Wałbrzych przekazał sprawę do KMMO Dzierżoniów. S. Mączniewski został zarejestrowany do nr. 6869 dnia 18.11.1983 przez Ref. V RUSW Dzierżoniów. Mat. o sygn. II-1766 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. "rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL oraz udziału w organizacji prawnie rozwiązanej" ["Solidarność"]. 30.06.1984 aktem oskarżenia (Ds 1804/83/S) Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie skierowała sprawę do sądu. IPN Wr 028/126 (III-147)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego S. Mączniewski został zatrzymany 28.11.1983, następnie aresztowany "za udział w strukturach podziemia >>Solidarności<<, przechowywanie i przenoszenie pism o treści wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL". IPN Wr 136/104 (377/84)
Akta sądowe 25.07.1984 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie umorzył postępowanie wobec ww. (udział w podziemnych strukturach "Solidarności" i rozpowszechnianie ulotek) na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Wr 59/383 (II K 610/84)
.