Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Podumble
Data urodzenia: 07-12-1923
Imię ojca: Michał
Imię matki: Grasylda
Znany/a też jako:
Sładkiewicz

Pliszka


urodzony/a 07- 07-1923

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Baranowski Władysław członek AK w czasie okupacji niemieckiej. Od 12.06.1946 współpracował z organizacją Narodowe Siły Zbrojne otrzymując pseudonim "Pliszka". Zadaniem jego miało być ustalenie stanu liczebnego, technicznego i uzbrojenia jednostki, w której służył oraz ewidencja wyjazdów operacyjnych. Po aresztowaniu osoby związanej z Narodowymi Siłami Zbrojnymi zdezerterował z wojska. Ujawnił się 23.04.1947 w PUBP Górowo Iławeckie. W związku z powyższym w latach 1947-1955 rozpracowywany przez PUBP/PUdsBP w Górowie Iławeckim w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej. Kontrolę zakończono "niestwierdzeniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. 902/II zmikrofilmowano dn. 24.03.1986, a następnie zniszczono w 04.12.1987 za protokołem brakowania akt Nr 33/87. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/181 (902/II).
Materiały operacyjne dotyczące Baranowskiego Władysława, członka AK w latach 1941-1944 na terenie Trok. W 1946 pełniąc służbę w wojsku w KBW współpracował z organizacją podziemia niepodległościowego Narodowymi Siłami Zbrojnymi - przekazywał informacje dotyczące stanu liczebnego i wyposażenia technicznego jednostki oraz o przeprowadzonych operacjach. Zdezerterował z KBW w 1946 roku i wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych działając w oddziale "Młota" na terenie województwa białostockiego. Niedługo po ujawnieniu aresztowany 28.10.1947 przez Oddział Informacji WBW Olsztyn. Kontrolę zakończono wnioskiem z dnia 25.02.1955 o złożeniu sprawy do archiwum z powodu braku wartości operacyjnej zgromadzonego materiału. IPN Po 025/13 (2378/A).
.