Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Dymek
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 06-09-1931
Imię ojca: Emil
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 02.10.1952 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie w sprawie Ryszarda Dymka. Wymieniony został oskarżony o to, że od jesieni 1951 do października 1952 był na terenie Pilzna członkiem organizacji Żołnierze Wolnej Polski, której celem była m.in. zmiana ówczesnego ustroju Polski oraz o czasowe przechowywanie broni i amunicji. W organizacji posługiwał się pseudonimem "Edie" oraz "Polo". Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 14.04.1953 pod sygn. 18188, a następnie 17.01.1969 przerejestrowano do sygn. 5351/III. IPN Rz 050/1901 (5351/III).
Akta sądowe w sprawie przeciwko Ryszardowi Dymkowi prowadzone od 02.10.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wymieniony wyrokiem z dnia 11.03.1953 za przynależność do organizacji Żołnierze Wolnej Polski oraz czasowe posiadanie broni został skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem WSR w Rzeszowie z dnia 23.12.1953 na podstawie amnestii karę więzienia złagodzono do 8 lat. IPN Rz 107/1432 (Sr. 81/53).
Zapisy dot. w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona za okres od 04.01.1952 do 27.12.1952 ) oraz w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953 (Księga prowadzona od 02.01.1953 do 18.06.1953). IPN Rz 65/13, IPN Rz 65/25 t. 2.
Adnotacje odnoszące się do w/w znajdują się w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach za lata 1952-1955 oraz w Skorowidzach alfabetycznych za okres 1953-1954 oraz za rok 1955. R. Dymek został przyjęty na stan więźniów w dniu 25.10.1953 i odbywał we Wronkach zasądzoną karę do dnia 06.05.1955 (został przetransportowany do Więzienia w Raciborzu). IPN Po 3/64, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73.
Ryszard Dymek został aresztowany 02.10.1952, a następnie osadzony w Więzieniu w Rzeszowie. Z dniem 25.10.1952 przetransportowany do Centralnego Więzienia we Wronkach, dalej osadzony w Więzieniu w Raciborzu (07.05.1955), Kolejno przenoszony do: Sosnowca (13.09.1955), Ośrodka Pracy Więźniów w Klimontowie (od 18.09.1955) i do Ośrodka Pracy Więźniów w Knurowie (11.01.1956). Zwolniony na mocy amnestii z dniem 15.05.1956. Karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 40 dot. organizacji "Żołnierze Wolnej Polski" (ŻWP) działającej od 1949/1950 do października 1952 głównie na terenie Pilzna. Organizacja zamierzała przygotować społeczeństwo do walki z ówczesnym ustrojem politycznym Polski. Celem członków organizacji było również przenikanie do instytucji państwowych, gospodarczych i zbieranie informacji oraz w dalszym etapie gromadzenie broni. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Ryszarda Dymka - członka organizacji w latach 1951-1952 o ps. "Edie" i "Polo". Materiały zostały opracowane przez KW MO w Rzeszowie w 1978 roku. IPN Rz 0172/41/J.
.