Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefania Helena
Nazwisko: Amon
Nazwisko rodowe: Szczęścikiewicz
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 26-12-1902
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wawrzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 11.05.1946 w sprawie m.in. Stefani Amon przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie. Wymienionej postawiono zarzut, iż nawiązała kontakt z członkiem Brygad Wywiadowczych WiN i w okresie od stycznia do kwietnia gromadziła i przekazywała na rzecz wywiadu WiN informacje stanowiące tajemnicę państwową i wojskową (dot. rozlokowania wojsk, obsady personalnej UB, MO czy nastrojów ludności powiatu jarosławskiego). Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 11164 w dniu 19.12.1951, a następnie przerejestrowano do nr 3444/III (26.07.1968). W materiałach znajdują się też dokumenty z których wynika , iż Stefania Amon w roku 1960 ubiegała się o pozwolenia na wyjazd czasowy Anglii w celu odwiedzenia męża. Otrzymała odpowiedź odmowną co uzasadniono względami bezpieczeństwa państwa ("ważne względy państwowe") oraz wyrokiem z dnia 10.05.1947. IPN Rz 050/713 (3444/III).
Akta sądowe prowadzone m.im przeciwko Stefanii Amon przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 23.10.1946. Wymieniona oskarżona została o działalność wywiadowczą (od stycznia do kwietnia 1946) na rzecz WiN. Wyrokiem z dnia 10.05.1947 S. Amon została skazana na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. IPN Rz 107/439 (Sr. 251/47).
Spisy zdawczo-odbiorcze Materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. Stefania Amon wymieniona jest jako więzień Zakładu Karnego w Fordonie. IPN By 40/10.
Informacje dot. w/w umieszczone są w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/4.
Zapisy dot. Stefani Amon znajdują się w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/19, IPN Rz 65/53.
Aresztowana 23.11.1946 i osadzona w areszcie. Zasądzoną karę 6 lat pozbawienia wolności odbywała w Więzieniu w Grudziądzu oraz w Centralnym Więzieniu w Fordonie. Zwolniona w dniu 23.10.1952. Karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN ) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydz. "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków Organizacji w tym Stefani Amon - wymieniona od stycznia do końca kwietnia 1946 na terenie Jarosławia gromadziła i przekazywała kierownictwu WiN informacje stanowiące tajemnicę państwową (dot. m.in. spraw gospodarczych i stanu bezpieczeństwa). IPN Rz 05/4.
.