Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Antoni
Nazwisko: Borowski
Miejsce urodzenia: Piegonisko
Data urodzenia: 10-05-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno - śledcze Materiały dot. dochodzenia w sprawie usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Polski do Czechosłowacji 17.07.1973 w pociągu międzynarodowym relacji Warszawa - Wiedeń. Z. Borowski został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie w Bielsku - Białej. Dochodzenie w sprawie zakończono 27.08.1973. Akt oskarżenia sformułowała Prokuratura Powiatowa w Cieszynie 28.08.1973 (sygn. II Ds. 386/73) i przekazała do Sądu Powiatowego w Cieszynie, który wydał wyrok 24.10.1973. IPN Ka 035/1078 (8386/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 13.10.1980 pod numerem 3439 do SOS krypt. "Zbrojarze" o numerze rejestracyjnym 3351 założonej z powodu strajku w Fabryce Domów "Fadom" w Zduńskiej Woli podległej Sieradzkiemu Kombinatowi Budowlanemu w Sieradzu. W dniach 21 - 22.08.1980 Z. Borowski współorganizował strajk pracowniczy. Kilkakrotnie organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy i utrzymywał kontakty z działaczami opozycyjnymi. IPN Ld 038/285 (565/II), IPN Ld 055/201 (565/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany ze względu na kontakty z działaczami KOR-u oraz ROPCiO. Przewodniczący Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. Rozpowszechniał negatywne komentarze na temat partii. Wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze. IPN Ld 055/530 (974/2 mkf)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III-A KWMO w Sieradzu. Powód internowania: "czynnie uczestniczy w organizowaniu strajków, utrzymuje kontakty z działaczami KOR, rozpowszechnia wrogie i demagogiczne hasła". IPN Ld 053/35 t. 5 (2/25/90)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 i umieszczony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. 6.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniony 13.01.1982. IPN Ld 24/2 (2/82)
.