Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Domagała
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 18-11-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę wszczęto w związku ze staraniami J. Domagały o paszport na wyjazd stały do USA. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum 17.06.1975 pod nr. 04663/II. Zniszczono w 1989 r. Mater. zniszcz. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN Ld 092/71 t. 1 (2910/XA)
Osoba Zastrzeżona [OZ] Zarejestrowany jako OZ przez Wydz. V WUSW w Łodzi. Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych z dnia 07.09.1983 i 12.10.1983. Był podejrzewany o kontakty ze służbami specjalnymi USA. Występuje jako uczestnik spotkania "o charakterze konspiracyjnym", które odbyło się w kaplicy św. Krzysztofa Kościoła Akademickiego w Łodzi w dniu 05.10.1983, a także spotkań w mieszkaniach opozycjonistów, gdzie dostarczał wydawnictwa sygnowane przez struktury podziemne. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu o nr "Z"-353/73 z 12.11.1973 oraz "ZU"-87/92/EALD/88. Odmowa wydania paszportu na wyjazd stały do USA z 11.04.1974 oraz na wyjazd czasowy do Szwajcarii z 12.05.1987. IPN Ld 533/16159 (EALD 16159)
.