Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Żołna
Miejsce urodzenia: Janów
Data urodzenia: 08-10-1921
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Brak danych
Dodatkowe informacje:

Od 1946 r. w PPR, następnie PZPR.

W latach 1949-1950 uczęszczał na kurs w Wojewódzkiej Szkole Partyjnej przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach.

W dniu 09.01.1952 r. zatwierdzony na sześciotygodniowe przeszkolenie dla sekretarzy zorganizowane przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.

W dniu 02.07.1956 r. zatwierdzony na szkolenie w Centralnej Szkole Partyjnej w Łodzi przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.

Pełnił funkcje członka plenum i egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Gliwicach.

Pełnił funkcje członka plenum i egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Pszczynie.

W Komitecie Miejskim PZPR w Zawierciu funkcje pełnomocnika pełnił z ramienia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

Do 04.07.1951 r. pełnił funkcje instruktora Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Pełnił funkcje kierownika sektora kadr partyjnych w Wydziale Organizacyjnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Stalinogrodzie.

Według protokołu z posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Stalinogrodzie z dnia 05.09.1953 r. został wówczas zdjęty ze stanowiska I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Pszczynie i przekazany do dyspozycji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Stalinogrodzie.

Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, 301/IV/168, k. 16; Tamże, 301/IV/230, k. 13; Tamże, k. 38; Tamże, teczka osobowa 3658, k. 42; Tamże, 301/IV/81, k. 12;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Referent Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1950 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, 301/IV/230, k. 38.
Pełnomocnik Partyjny Komitet Miejski Zawiercie PZPR 04-07-1951 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3658, k. 42.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Pszczyna PZPR 12-1951 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, 301/IV/81, k. 12; Tamże, 301/IV/230, k. 38.
Instruktor Sektor Kadr Partyjnych, Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Stalinogród PZPR 1953 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, 301/IV/230, k. 38.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Miejski Gliwice PZPR 09-05-1955 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, 301/IV/230, k. 13.
.