Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Sommer
Miejsce urodzenia: Jarocin
Data urodzenia: 25-09-1942
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 10.06.1980 zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO Wrocław pod nr. 42383 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Trybun" (nr rej. 42382) dot. "kolportowania wydawnictw KOR". Jerzy Sommera "był w posiadaniu nielegalnego wydawnictwa p.t. >Czy istnieje walka o świat<". Prowadzenie sprawy zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Wyrejestrowany 30.01.1981. Materiałów o sygn. 101823/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Jerzego Sommera. W aktach zachowały się: kalka Decyzji Nr 630 o internowaniu z 23.12.1981 KWMO we Wrocławiu, Decyzja Nr 183 z 14.01.1982 o uchyleniu internowania i Świadectwo zwolnienia internowanego. IPN Wr 040/505 (IV-3751/364).
Akta dot. Jerzego Sommera internowanego 23.12.1981 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 do 17.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego" (akta internowanego). IPN Wr 30/1277 (11/82).
Zarejestrowany 25.02.1982 przez Wydz. V KW MO Wrocław pod nr. 43954 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Lawina" nr rej. 43790 (założonej 23.01.1982) jako "inspirator strajku okupacyjnego w dniu 14.12.1981" w Zakładach "MERA-ELWRO" we Wrocławiu. Wyrejestrowany 13.02.1984. Materiałów o sygn. 102231/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie dot. rozmowy ostrzegawczo-profilaktycznej przeprowadzonej w dniu 12.10.1988 przez prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z pracownikami Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu, w tym z Jerzym Sommerem, na temat podjętych przez nich działań zmierzających do "reaktywowania byłego związku zawodowego NSZZ >Solidarność<" w miejscu pracy. IPN Wr 33/788 (Ko 410/88).
Dnia 08.12.1988 zarejestrowany przez Wydz. V WUSW Wrocław pod nr rej. 57592 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Komitet" nr rej. 57419 (założonej 28.10.1988) na fakt "wrogiej działalności w Instytucie KOAP W-w >Solidarności<. Materiałów o sygn. 103393/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.