Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Blaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Miszewo
Data urodzenia: 28-02-1920
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Postój” została założona 27.06.1976 przez Wydział III KW MO w Szczecinie w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” i zarejestrowana pod nr Sz 014705. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiła do pracy prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicz w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze styczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Osoby te zostały zwolnione z pracy w trybie natychmiastowym i ustawowym. Jan Blaszkiewicz został zwolniony 31.08.1976 w trybie ustawowym. IPN Sz 0011/687 (10695/II).
.