Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Paluch
Miejsce urodzenia: Łazy Biegonickie
Data urodzenia: 16-12-1909
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Paluch przed II wojną światową był oficerem WP. W czasie wojny więzień Oflagu X C w Lubece. Rozpracowywany przez PUBP w Nowym Sączu, jako sanacyjny oficer rezerwy. Ponadto rozpracowywany przez Referat I PUBP w Tarnowie, jako działacz polskiej organizacji konspiracyjnej funkcjonującej w Oflagu XC i utrzymującej kontakt z Oddziałem I Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 18.08.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 13037/II. Brak informacji dot. daty zniszczenia akt. Akt o sygn. 13037/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.