Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Jelonkiewicz
Miejsce urodzenia: Mchory
Data urodzenia: 11-06-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Agnieszka Grzegorczyk
Znany/a też jako:
Józef Jelonkiewicz
urodzony/a 15- 01-1928 Mąkosy
Imiona rodziców: Stanisław Agnieszka Grzegorczyk


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledczych sprawy o nr rej. Lu 29/47, prowadzonej w okresie 17.01.1947-18.03.1947 przez PUBP w Szczecinku, a następnie przez MUBP w Radomiu, Józef Jelonkiewicz występuje jako członek ,,bandy" pod dowództwem ,,Sokoła". Zatrzymany w dniu 17.01.1947 przez PUBP w Szczecinku, aresztowany tymczasowo postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Kielcach z dnia 23.01.1947 i osadzony w więzieniu w Radomiu. W dniu 18.03.1947 Józef Jelonkiewicz został oskarżony w akcie oskarżenia sporządzonym w dniu 18.03.1947 przez MUBP w Radomiu o to, że ,,usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego i w tym celu w pierwszej połowie czerwca 1946 wstąpił do bandy >Sokoła< gdzie jako członek tejże bandy występował pod ps. >Woda< i był ok. tygodnia czasu" oraz o nielegalne posiadanie broni. IPN Ki 013/2027 (2530/Śl).
W aktach sądowych o nr rej. Sr 411/47 Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach, sprawy prowadzonej w okresie 31.03.1947-17.04.1947, Józef Jelonkiewicz występuje jako członek ,,bandy" ,,Sokoła", działającej na terenie b. pow. Radom. Józef Jelonkiewicz został zatrzymany przez PUBP w Szczecinku. W dniu 18.01.1947 MUBP w Radomiu wszczął śledztwo przeciwko niemu pod zarzutem usiłowania przemocą zmiany ustroju w Polsce oraz o nielegalnego posiadania broni. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w dniu 17.04.1947 na mocy amnestii postępowanie wobec Józefa Jelonkiewicza umorzył. W dniu 26.04.1947 ww. został zwolniony z więzienia karno-śledczego w Radomiu, gdzie przebywał jako tymczasowo aresztowany. IPN Ki 41/744 (Sr 411/47).
Józef Jelonkiewicz został ,,aresztowany dnia 01.10.1954 przez Prokuratora Powiatowego w Szczecinku za organizowanie, od czerwca do 29.09.1954 w swoim mieszkaniu na terenie PGR Piekary pow. Szczecinek, zbiorowego wysłuchiwania audycji radiowych nadawanych przez państwa kapitalistyczne". Materiały o sygn. 5134/Śl zniszczono. Protokół brakowania nr 47/84 z dnia 07.12.1984. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
W materiałach faktologicznych Wydz. ,,C" KWMO w Koszalinie, w dokumentach z dnia 05.12.1977 Józef Jelonkiewicz występuje jako osoba, która ,,w okresie od czerwca do 29.09.1954 w PGR w Piekarach w b. pow. Szczecinek w swoim mieszkaniu organizował zbiorowe wysłuchiwanie audycji radiowych nadawanych w języku polskim z krajów kapitalistycznych. Aresztowany dnia 29.10.1954 przez PUBP w Szczecinku. Akta sprawy wraz z aktem oskarżenia przekazane zostały do Sądu Powiatowego w Szczecinku". IPN Sz 00103/304 (442/IV).
.