Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Korneliusz
Nazwisko: Iskra
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 16-09-1950
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Iskra, student Politechniki Śląskiej w Gliwicach był rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 03.06.1972 pod numerem KA-22134 przez Wydział III KWMO Katowice. KE został założony na podstawie doniesienia agenturalnego świadczącego o tym, że ww. należy do „aktywnych działaczy” Duszpasterstwa Akademickiego w ośrodku w Katowicach-Ligocie. W dniu 24.08.1972 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa KMMO Gliwice i zarejestrowano pod nr KA-22872. IPN Ka 028/116 (35174/II).
W dniu 21.09.1972 materiały dotyczące ww. przekazane z Wydziału III KWMO Katowice do Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa KMMO Gliwice, zostały zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-22872. Marek Iskra był nadal kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego z uwagi na działalność w Duszpasterstwie Akademickim. W dniu 20.06.1974 w związku z informacją, że po ukończeniu studiów ww. podjął pracę w KWK „Wujek” w Katowicach, zgromadzone materiały zostały przekazane do dalszego prowadzenia do Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa KMMO Katowice, a o dotychczasowej działalności w ramach duszpasterstwa powiadomiono „władze partyjne” kopalni. KE zakończono 15.02.1975 z uwagi na „nie potwierdzenie wrogiej działalności”. W dniu 21.02.1975 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 35174/II. IPN Ka 028/116 (35174/II).
.