Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-11-1945
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Józef Leszczyński został zatrzymany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta KWMO w Katowicach nr Tr-7 w ramach akcji „Jodła”. Ww. był współorganizatorem licznych akcji strajkowych. Należał do komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Hucie Katowice. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PTS PMO „Transmog” w Trzebini. Uchylenie internowania miało miejsce 11.06.1982 decyzją nr 1045/82. IPN Ka 043/755 (39813/II).
Akta internowanego. Józef Leszczyński na podstawie decyzji nr Tr-7 z 13.12.1981 został osadzony w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. W dn. 19.03.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uherach. Internowanie uchylono 11.06.1982 decyzją nr 1045/82. IPN Rz 57/174 (7/82).
.