Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Lizak
Miejsce urodzenia: Grodzisko Górne
Data urodzenia: 01-01-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Władysław Lizak został zatrzymany 12.05.1982 decyzją Komendanta KWMO w Katowicach nr 449/V-2. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Prowadził zbiórki pieniężne dla rodzin osób internowanych. Uchylenie internowania miało miejsce 23.07.1982 decyzją nr 1468/82. IPN Ka 043/1130 t. 2 (40260/II).
Akta internowanego. Władysław Lizak na podstawie decyzji nr 449/V-2 w dniu 13.05.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Internowanie uchylono 23.07.1982. Materiały o sygn. IPN Ka 42/451 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/451 (10/82), IPN Ka 42/451 (10/82).
Władysław Lizak został zarejestrowany 18.04.1983 pod nr Ka 52653 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Cukiernik” przez Pion V-2 KMMO/MUSW w Sosnowcu. Ww. był aktywnym działaczem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec”. Brał udział w akcjach strajkowych oraz utrzymywał kontakty z działaczami podziemia solidarnościowego. Z Władysławem Lizakiem przeprowadzono liczne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 04.12.1985 ponieważ ww. „zaniechał wrogiej działalności”. W dn. 18.12.1985 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 40260/II. IPN Ka 043/1130 t. 1 (40260/II).
.