Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jan
Nazwisko: Trzaskalski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-07-1964
Imię ojca: Cezary
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 34/82, prowadzonego w okresie 10.09 - 10.12.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi (Pg.Śl.II-202/82). Tomaszowi Trzaskalskiemu zarzucono, że w okresie od lutego do września 1982 brał udział w „nielegalnym związku” pn. Komitet Samoobrony Młodych, w ramach którego „rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy w ten sposób, że rozdawał różnym osobom ulotki o treści szkalującej organa władzy i wymiaru sprawiedliwości”. Śledztwo zostało umorzone ze względu na „znikomą szkodliwość społeczną popełnionych czynów” i młody wiek podejrzanego. IPN Ld pf 15/245 (1320/III-N).
Tomasz Trzaskalski 13.09.1982 został zarejestrowany pod nr. 46230 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Buntownicy”, nr rej. 45963, prowadzonej w okresie 21.06.1982 – 04.01.1983 przez Wydział III/ III-1 KW MO w Łodzi. Rozpracowywany z powodu kolportażu ulotek o treści „antypaństwowej” oraz uczestnictwa w „nielegalnej organizacji młodzieżowej” pn. Komitet Samoobrony Młodych, działającej od lutego do września 1982 na terenie łódzkich szkół. Materiały SOR zdjęto z ewidencji 26.01.1983 i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 5997/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 1022/90 poz. 41. Informacje zachowały się w aktach śledczych IPN Ld pf 15/245. Materiały o sygn. 5997/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt śledczych IPN Ld pf 15/245.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Goniec”, nr rej. 46828, prowadzony w okresie 28.01.1983 – 04.02.1985 przez Wydział III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w celu kontroli operacyjnej Tomasza Trzaskalskiego, byłego członka „nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. Komitet Samoobrony Młodych”. Sprawa została zakończona, ponieważ nie stwierdzono, by T. Trzaskalski prowadził „jakąkolwiek działalność nielegalną”. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 25.02.1985 i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 6364/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 995/89 poz. 90 z 08.11.1989. Materiały o sygn. 6364/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tomasz Trzaskalski występuje w opracowaniu z 30.06.1987, opisującym struktury, skład i działalność łódzkiej organizacji młodzieżowej - Komitetu Samoobrony Młodych. Opracowanie zostało sporządzone przez Sekcję II Wydziału „C” WUSW w Łodzi na potrzeby „Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, przygotowywanego przez Biuro „C” MSW. IPN BU 0326/558 t. 2 (P.S. 87/2 t. 2).
Tomasz Trzaskalski został zarejestrowany 12.04.1989 przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi w kategorii „osoba zabezpieczona”/„osoba zastrzeżona” (OZ), nr rej. 58503. Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia/zastrzeżenia. Zabezpieczenie/zastrzeżenie anulowano w styczniu 1990. Materiały zniszczono w styczniu 1990 w jednostce operacyjnej bez archiwizacji. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.