Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Bąkowski
Miejsce urodzenia: Miłosna
Data urodzenia: 24-08-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 12.02.1981 pod nr 5541 przez Wydział III KWMO w Płocku do Sprawy Obiektowej krypt. „Zdrowie” nr rej. 5354, ze względu na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZOZ w Płocku. Dnia 20.09.1982 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Mietek”, bez zmiany numeru rejestracji. Kontrolę operacyjną w okresie 12.02.1981-12.03.1984 prowadził Wydział III KW MO/WUSW w Płocku. Po zakończeniu sprawy materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Płock pod nr 855/II. Materiały archiwalne zniszczono. Materiały o sygn. arch. 855/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Poeta” nr rej. 11142 przez Wydział III WUSW w Płocku w okresie 24.06.1986-18.02.1988 ze względu na prowadzenie „nielegalnej propagandy politycznej w ZOZ w Płocku”. Po zakończeniu sprawy materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Płock pod nr 1500/II. Materiały archiwalne zniszczono. Materiały o sygn. arch. 1500/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Na wniosku paszportowym M. Bąkowskiego zamieszczone są zapisy z datą 29.09.1986 świadczące o pozostawaniu w zainteresowaniu operacyjnym Wydziału III WUSW w Płocku (brak bliższych informacji). IPN BU pf 1056/62073 (EAPL 62073).
.