Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wojciech
Nazwisko: Niedbała
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 11-05-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wacława
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 11.01.1982 pod nr 45342 do SOR "Loża". Rozpracowanie z powodu zorganizowania nieformalnego klubu "Rzeczypospolita Samorządna - Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość". IPN Ld 047/437 (06072/2 mkf), IPN Ld 092/15 (1931/XA)
Akta internowania Internowany za kontaktowanie się z byłymi działaczami "Solidarności" zamieszanymi w działalność antypaństwową oraz za podejrzenie kolportażu nielegalnych ulotek. IPN Ld pf 86/21 t. 8 (1360/III), IPN Ld 092/15 (1931/XA)
Akta internowanego Internowany osadzony w okresie 9.06.1982-5.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/189 (8/82)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 8 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 02.02.1983. IPN By 674/7
Akta administracyjne Informacja dot. A. Niedbały występuje w meldunku operacyjnym z dnia 19.07.1983, dot. KE założonego na inną osobę, która utrzymywała kontakty z A. Niedbałą. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dot. A. Niedbały. IPN Ld 0040/1248 t. 1-2 (45425/II)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. A. Niedbały. IPN Ld 0082/48 t. 4 (45233/I)
Akta paszportowe W kwestionariuszu paszportowym złożonym dn. 8.03.1990 w DUSW Łódź-Górna znajduje się wpis: "Z"ab/310/78 z dn. 20.10.1978. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. IPN Ld 0180/29 (EALD 463865)
.