Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Gustaw
Nazwisko: Romanowski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 01-02-1940
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zastrzeżona [OZ] Dn. 05.03.1988 zarejestrowany jako Osoba Zastrzeżona [OZ] przez Wydz. II WUSW Łódź. Brak możliwości ustalenia powodów zastrzeżenia. W maju 1989 r. sprawdzany przed rozpracowaniem przez Wydz. III WUSW Łódź. Zastrzeżenie anulowano 01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii nr Z-645/83 z dn. 27.06.1983 wniesione 17.06.1983 przez Wydz. II KWMO Łódź. Zastrzeżenie wniesiono ponieważ I. Romanowski był aktywnym działaczem "Solidarności", w pracy dziennikarskiej podważał rolę PZPR za co został wydalony z partii. Zastrzeżenie anulowano dn. 24.01.1986. IPN Ld 0133/22690 (EALD 29033)
.