Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helga Maria
Nazwisko: Wandzioch
Nazwisko rodowe: Wandzioch
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 07-01-1942
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Helga Wandzioch-Bajwoł

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Helga Wandzioch występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kolporter”, która została zarejestrowana dn. 20.10.1982 pod nr KA 51158 przez KMMO w Chrzanowie, ponieważ w dniach 10.10.1982, 15.10.1982 oraz 19.10.1982 na terenie zakładu „Bumar-Fablok” odnaleziono ulotki o treści „Naszym Związkiem «Solidarność»”. Dn. 13.10.1982 na terenie fabryki rozwieszono ulotki odnoszące się do faktu zdelegalizowania Solidarności”, a w kolejnych dniach znajdowano na terenie fabryki wydawnictwa: „Ku Wolnej Polsce” oraz „Dla Robotników”. Celem sprawy było ustalenie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Sprawę Operacyjnego Rozpracowania złożono w archiwum Wydz. „C” dn. 20.04.1984 i połączono z SOR „Drukarnia” z uwagi na fakt objęcia nową sprawą tej samej grupy osób. Materiałom po przekazaniu do archiwum nadano sygn. 40782/II. IPN Ka 048/1104 (40782/II) t. 1.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Drukarnia ” została zarejestrowana 08.10.1982 przez Wydz. V-2 KWMO Katowice pod nr 51243. Sprawa została wszczęta w celu sprawdzenia informacji o powstaniu organizacji „Komitet Obrony Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. Dn. 12.11.1982 SOS „Drukarnia” przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. W dn. 26.10.1982 Wydz. V-2 RUSW w Tychach dokonał rejestracji w ewidencji operacyjnej Helgi Wandzioch do nr 51243 z uwagi na działalność w strukturach „Konfederacji Polski Niepodległej” oraz kontakt z członkami „Solidarności”. W trakcie trwania SOR udowodniono fakt istnienia grupy osób odpowiedzialnych za druk i kolportaż „nielegalnych wydawnictw” na terenie Mysłowic, Jaworzna i Chrzanowa. Sprawę zakończono dn. 09.02.1984 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. Sprawę zdjęto z ewidencji 30.03.1984, akta sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Katowicach, gdzie nadano im sygn. 40782/II. IPN Ka 048/1104 t. 2 (40782/II).
Helga Wandzioch została zatrzymana przez funkcjonariuszy KMMO w Mysłowicach w związku z akcją „Jodła” dn. 27.12.1981. Internowana na mocy decyzji nr 117/81. Uznana za „aktywną działaczkę od pierwszego strajku”, członkinię Zakładowej Komisji Rewizyjnej przy KWK „Mysłowice”, „wrogo ustosunkowaną do obozu państw socjalistycznych, a w szczególności do Związku Radzieckiego”. Helgę Wandzioch umieszczono w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Sosnowcu. IPN Ka 036/2354 (38573/II).
Akta internowanej Helgi Wandzioch. Od dn. 24.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Darłówku. Decyzję o internowaniu uchylono 07.03.1982. IPN Sz 264/50 (poprzed. IPN Gd 149/50).
.