Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Grzegorz
Nazwisko: Augustynek
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 22-07-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Augustynek był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz wchodził w skład zarządu oddziałowego „Solidarności” na oddziale przeróbki mechanicznej KWK „Komuna Paryska” w Jaworznie. Dn. 13.12.1981 został zatrzymany i przesłuchany przez funkcjonariuszy KMMO w Jaworznie w związku z akcją „Jodła”. „Podczas przesłuchania odmówił podpisania oświadczenia, że nie będzie prowadził działalności politycznej i społecznej niezgodnej z konstytucją PRL”. Po przesłuchaniu został przewieziony do aresztu w Chrzanowie. Dn. 14.12.1981 przewieziony do KWMO w Katowicach. Internowany dn. 15.12.1981 na mocy decyzji nr 7371/81. Dn. 20.12.1981 Pawła Augustynka umieszczono w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 043/217 (39205/II), IPN Ka 0169/7 j. 1-2 (39205/2) mikrofilm.
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/4 przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Dn. 10.03.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 29.04.1982. IPN Ka 39/4 (3/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 10.03.1982 do 29.04.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Paweł Augustynek figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Paweł Augustynek został objęty przez Sekcję do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMMO w Jaworznie dn. 25.06.1982 inwigilacją szczególną (nr 21/82, l. dz. PG-02791/82) jako podejrzany o „prowadzenie działalności wrogiej ustrojowi PRL”. Sprawa została przekazana do Sekcji V MUSW w Jaworznie. Dn. 13.09.1982 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. W czasie prowadzenia sprawy P. Augustynek był kontrolowany w miejscu pracy oraz przeprowadzano wywiady środowiskowe w miejscu jego zamieszkania. Inwigilację zakończono dn. 14.11.1984 „z powodu niestwierdzenia żadnej wrogiej lub nielegalnej działalności”. IPN Ka 043/217 (39205/II), IPN Ka 0169/7 j. 1-2 (39205/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Łaźnia” została zarejestrowana pod nr KA 58747 przez Sekcji V MUSW w Jaworznie dn. 07.05.1985. Sprawę założono w związku z ujawnieniem dn. 02.05.1982 ulotek w łaźni na terenie KWK „Komuna Paryska”. Treść druków sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” nawoływała do wzięcia udziału w strajku dn. 01.05.1982. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że osobą podejrzaną o kolportaż na terenie kopalni był Paweł Augustynek, którego zarejestrowano do sprawy dn. 19.08.1986. Kolejne ulotki na kopalni odnaleziono 02.10.1985, jednak nie ustalono czy ww. był odpowiedzialny za kolportaż. Dn. 30.04.1986 kontroli poddano wszystkich pracowników wchodzących na teren kopalni. Dn. 01.05.1986 P. Augustynek był obserwowany przez funkcjonariuszy SB w miejscu zamieszkania oraz na terenie zakładu pracy. Przełożonym ww. polecono „wzmóc kontrolę nad nim”. Sprawę zakończono 20.02.1987 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Akta sprawy przekazano do archiwum Wydz. "C" WUSW Katowice dn. 20.03.1987, gdzie zostały zmikrofilmowane 04.04.1987. IPN Ka 043/217 (39205/II), IPN Ka 0169/7 j. 1-2 (39205/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Powrót” została zarejestrowana dn. 11.05.1989 pod nr KA 68427 przez Sekcję V MUSW w Jaworznie. Sprawę założono w związku ze zgłoszeniem się w dn. 17.04.1989 grupy 14 osób do dyrektora naczelnego Zespołu Elektrowni „Jaworzno” w Jaworznie z żądaniem udostępnienia pomieszczenia i „radiowęzła” dla potrzeb Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Sprawę prowadzono w celu kontrolowania „wszelkich przejawów ich działalności niezgodnej z obowiązującym w PRL porządkiem konstytucyjno-prawnym”. Paweł Augustynek przechodzi w sprawie w związku komunikatem podawanym przez zakładową „Solidarność” za pośrednictwem „radiowęzła” w dn. 02-03.05.1989. W komunikacie tym informowano o wybraniu ww. do Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Sprawę zakończono 26.07.1989 „w związku z legalizacją NSZZ «Solidarność»”. IPN Ka 230/6918 (43423/II), IPN Ka 0169/1241 (43423/2) mikrofilm.
.