Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław Piotr
Nazwisko: Szubert
Miejsce urodzenia: Bełchatów
Data urodzenia: 01-02-1938
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach SO krypt. "Witryt", w ramach której prowadzono kontrolę operacyjną Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". IPN Ld 0050/12 t.1 (25/1/91)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach SO krypt. "Budosol". Sprawa założona celem kontroli operacyjnej MKZ NSZZ "Solidarność" przy Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie. W okresie stanu wojennego kontynuowano inwigilację działaczy NSZZ "Solidarność" objętych zakresem SO "Budosol". IPN Ld 069/28 (35/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z rozpowszechnianiem ulotek i biuletynów "Solidarności Wojennej", "wymierzonych przeciwko władzom PRL i Związkowi Radzieckiemu". Sprawę zdjęto z ewidencji 14.09.1982 i złożono do archiwum pod nr. 629/II. Materiały zniszczno 18.07.1988. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne-śledztwa Postępowanie w trybie doraźnym przeciwko Lesławowi Szubertowi w związku z kolportażem ulotek "Solidarności Wojennej" na terenie Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Aresztowany 18.03.1982. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi wszczęła śledztwo w trybie doraźnym i powierzyła je do prowadzenia KWMO w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld pf 68/68 (68/3 mkf)
Akta sądowe Oskarżony o rozpowszechnianie w lutym i marcu 1982 ulotek zatytułowanych "Solidarność Wojenna" zawierających "fałszywe wiadomości o poczynaniach władz PRL oraz sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy". Skazany 24.06.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. IPN By 51/134