Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Julian
Nazwisko: Nosal
Miejsce urodzenia: Wolica
Data urodzenia: 01-04-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały sprawy obserwacji operacyjnej dotyczące osoby trzeciej zbiegłej za granicę. Wśród dokumentów znajdują się także fragmenty spraw prowadzonych na osobę ks. Stanisława Nosala podejrzewanego o kontakt listowny ze zbiegłym za granicę działaczem Stronnictwa Narodowego oraz negatywną postawę wobec ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Archiwalia dot. księdza stanowią m.in. się donosy informujące o treści głoszonych przez niego kazań. W skomasowanych aktach znajdują się dokumenty wytworzone w okresie od 13.01.1945 do 30.09.1961 przez PUBP Sanok, PUBP Rzeszów, KPMO Dębica oraz Wydz. III KWMO Rzeszów. IPN Rz 070/100 (13829/II).
Ks. Stanisław Nosal rozpracowywany był przez funkcjonariuszy PUdsBP Sanok (7.04.1956-7.12.1956) w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1433/56. Powodem prowadzenia sprawy była jego negatywna postawa do ówczesnej rzeczywistości. Materiały sprawy zarchiwizowano do nr-u 16634/57, następnie skomasowano z materiałami 3032/ES/61, ostatecznie materiały sprawy włączono do materiałów archiwalnych o sygn. 13829/III. IPN Rz 070/100 (13829/II).
Ksiądz Franciszek Nosal od 8.11.1963 objęty był kontrolą operacyjną przez funkcjonariuszy KP MO Sanok w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza. W/w zmarł 19.03.1969. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.