Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Lech
Nazwisko: Witczak
Miejsce urodzenia: Jarantów
Data urodzenia: 14-08-1939
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie prowadzonej wobec Stanisława Witczaka podejrzanego o udział w strajku 14.12.1981 na terenie AGH w Krakowie oraz przechowywanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zarejestrowano 22.12.1981 pod nr RSD 40/S/81. Prowadzono pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Stanisław Witczak został tymczasowo aresztowany 21.12.1981. W związku z realizacją procesową sprawy materiały złożono 15.11.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5453/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/5202 (5453/III), mikrofilm IPN Kr 096/952 (5453/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotyczące nadzoru nad śledztwem przeciwko Stanisławowi Witczakowi prowadzone w okresie od 21.12.1981 do 04.01.1982. Stanisław Witczak pracownik naukowy AGH i Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH został oskarżony o udział w strajku na terenie AGH przeprowadzonym w dniu 14.12.1981 oraz posiadanie i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych. Sprawę skierowano 11.01.1982 wraz z aktem oskarżenia do sądu. Akta o sygn. IPN Kr 97/791 (Pg. Śl. II 5/81).
Sprawa przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego przeciwko Stanisławowi Witczakowi, pracownikowi naukowemu i przewodniczącemu Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, oskarżonemu o udział w strajku 14.12.1981 na terenie AGH oraz przechowywanie i kolportowanie wydawnictw bezdebitowych. Sąd WOW 19.01.1982 skazał S. Witczaka na podstawie art. 46 ust. 1 Dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 30 tys. zł. grzywny. Jednocześnie orzekł zmianę trybu z doraźnego na zwykły. Akta o sygn. IPN BU 1357/29 (SO.W 12/82).
Akta tymczasowo-aresztowanego Stanisława Witczaka. Zatrzymany 21.12.1981, osadzony w areszcie Śledczym w Krakowie na mocy postanowienia wydanego przez mjr. J. Betlejewskiego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, zwolniony 19.01.1982 na mocy zarządzenia ppłk. W. Miśko przewodniczącego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Akta o sygn. IPN Kr 081/156 (38/92/82).
Materiały administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie prowadzone w okresie od 18.10.1978 do 30.12.1981, zawierające informacje dot. zagrożeń społeczno-politycznych, opracowania analityczne, wykazy obiektów objętych obserwacją przez Wydział III, oceny nastrojów w środowisku naukowym i studenckim, informacje operacyjne na temat NSZZ "Solidarność" i NZS, opisy działań operacyjnych, wykaz agentury i plany pracy. W materiałach figuruje Stanisław Witczak uczestnik strajku na terenie AGH i osoba zatrzymana przez SB. Akta o sygn. IPN Kr 056/94 (142/K).
.