Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Rakowski
Miejsce urodzenia: Zbrzeźnica
Data urodzenia: 25-06-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (8/52) prowadzonego od 04.12.1951 do 24.04.1952 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku w sprawie przynależności do »Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność”» działającej na terenie województwa gdańskiego w latach 1950-1951. Tadeusz Rakowski został zatrzymany 05.12.1951 przez WUBP w Gdańsku, jako podejrzany o przynależność do organizacji. Aktem sporządzonym 05.04.1952 przez oficera śledczego WUBP w Gdańsku Tadeusz Rakowski został oskarżony o przynależność od wiosny 1950 do organizacji, w której działał pod pseud. „Wdówka” i „Janina”; zbieranie danych dotyczących działalności aktywistów PZPR i ZMP z wyższych uczelni, które przekazywał dowódcy organizacji; o wrzucenie dwóch petard do klubu "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" znajdującego się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobótki oraz w Gdyni przy ul. Wybickiego, gdzie odbywały się wiece zorganizowane 28.10.1950 przez Komitet Obrońców Pokoju; usiłowanie wysadzenia w połowie listopada 1951 w Gdyni budynku Komitetu Miejskiego PZPR – podłożona paczka z materiałami wybuchowymi jednak nie eksplodowała; nielegalnie posiadanie broni palnej; wyprodukowanie od wiosny 1950 do chwili aresztowania ponad 10 tys. sztuk ulotek, które następnie rozrzucał w różnych miejscach Gdańska i Gdyni. IPN Gd 013/28 (1654/III), IPN Gd 0120/55-56 (1654/3) mikrofilm.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku nad śledztwem w sprawie przynależności do organizacji Polska Organizacja Podziemna – „Wolność”. Tadeusz Rakowski został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 05.12.1951 ze względu na przynależność od listopada 1951 do podziemnej organizacji «Polska Organizacja Podziemna „Wolność”», która usiłowała „przemocą zmienić ustrój demokratyczny Państwa Polskiego”. W materiałach znajdują się: odpis aktu oskarżenia, odpis wyroku, odpis postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego. IPN Gd 538/426 (664/58/17).
Akta w sprawie karnej (Sr. 91/52) prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku przeciwko osobom oskarżonym o to, że od 1950 do 05.12.1951 na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wejherowa należeli do organizacji «Polska Organizacja Podziemna „Wolność”». Tadeusz Rakowski pseud. „Wdówka”, „Janina”, „Rozwódka” został postawiony w stan oskarżenia aktem sporządzonym 05.04.1952 przez oficera śledczego WUBP w Gdańsku. Tego samego dnia Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zatwierdziła akt oskarżenia i przekazała sprawę do sądu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 91/52) z 24.04.1952 Tadeusz Rakowski został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na łączną karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek całego mienia. 01.05.1952 adwokat skazanego wniósł skargę rewizyjną od wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Najwyższy Sąd Wojskowy 09.06.1952 w Warszawie (Sn. Odw. S. 834/52) postanowił utrzymać w mocy ww. wyrok i pozostawić bez uwzględnienia wniesioną skargę. Rodzina Tadeusza Rakowskiego wielokrotnie składała wnioski o jego uniewinnienie. Prezydent RP decyzją z 16.09.1952 złagodził karę zmieniając ją na dożywotnie więzienie z utrzymaniem kar dodatkowych. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 09.05.1956 w ramach amnestii złagodzono karę łączną do 12 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. 26.11.1956 Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego wniósł rewizję nadzwyczajną na korzyść m.in. Tadeusza Rakowskiego. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 12.12.1956 (Zg.Og. 514/56) złagodzono karę poprzez zmniejszenie jej na mocy amnestii do 5 lat więzienia z utratą praw na okres 2 lat i 6 miesięcy. Został zwolniony z więzienia 22.12.1956. IPN Gd 112/79 t. 1-2, IPN Gd 425/28-32.
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (W. 188/52) dotyczące Tadeusza Rakowskiego, skazanego 24.04.1952 za to, że od wiosny 1950 do grudnia 1951 na terenie województwa gdańskiego należał do organizacji Polska Organizacja Podziemna „Wolność”, przechowywał broń, w listopadzie 1951 usiłował zburzyć budynek Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni podkładając w sali konferencyjnej materiały wybuchowe, zbierał i przekazywał informacje stanowiące tajemnicę państwową i wojskową założycielowi organizacji, 28.10.1950 w klubach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Gdańsku-Wrzeszczu i w Gdyni zdetonował petardy, rozpowszechniał ulotki. Karę odbywał w więzieniu w Gdańsku, 26.04.1953 przeniesiony do Więzienia we Wronkach. IPN Gd 538/456.
.