Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dronicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 11-06-1932
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ramach SOR krypt. „Biegły” jako podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego z racji „wrogiej działalności politycznej". Ani szczegóły sprawy, ani data i powód jej zakończenia nie są znane. Wiadomo jedynie, że rozpracowania było prowadzone jeszcze w marcu 1989 r. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem rozpoczętym 9.07.1984 w sprawie wydawania i kolportowania pisma „Reduta – Niezależne Pismo Wojskowe”. Aresztowany 13.04.1985 w Warszawie pod zarzutem współpracy od 1983 r. z „osobami działającymi na rzecz obcej organizacji, celem działania na szkodę interesów politycznych PRL”. Jego mieszkanie i miejsce pracy zostały przeszukane. Od 17.04.1985 śledztwo było prowadzone przez Biuro Śledcze MSW i Szefostwo WSW. W grudniu 1985 r. oskarżony dodatkowo o współpracę z Wydawnictwem CDN i rozpowszechnianie „fałszywych wiadomości lżących ustrój i naczelne organy, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W piśmie „Reduta” pod pseudonimem „Konrad” lub „Wallenrod” opublikował 30-40 artykułów. Śledztwo w części dotyczącej „obcej organizacji” umorzono 18.02.1986 z powodu braku dowodów winy. Sprawę zakończono 29.04.1986 przekazaniem do sądu. Zwolniony z aresztu we wrześniu 1986 r. W aktach informacja o degradacji ze stopnia podpułkownika rezerwy do szeregowca. IPN BU 0582/271 (7373/III), IPN BU 01255/708 (7373/3)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem dotyczącym wydawania i kolportowania pisma „Reduta – Niezależne Pismo Wojskowe”. Śledztwo wszczęte przez Wydział Śledczy SUSW, zostało 17.04.1985 przejęte przez Wydz. I Biura Śledczego MSW w części dotyczącej osób cywilnych, natomiast wobec wojskowych przez Oddział Śledczy Szefostwa WSW. IPN BU 514/23 (VPnŚl 17/85), IPN BU 1371/2 (Po. Nadz.II 18/84)
Akta sądowe Akta sprawy wniesionej przez Biuro Śledcze MSW i Szefostwo WSW. W akcie oskarżenia z 29.04.1986 oskarżony o to, że od połowy 1983 do 13 kwietnia 1985 „brał udział w nielegalnym związku pod nazwą CDN, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych, a który to związek zajmował się głównie nielegalną działalnością publicystyczną i wydawniczą różnych czasopism i książek o treści antypaństwowej oraz organizowaniem kolportażu tych opracowań (...) oraz (...) osobiście sporządził około 40 artykułów zamieszczonych następnie w nielegalnych wydawnictwach, w tym pod nazwą »Niezależne pismo wojskowe Reduta« - wchodzące w skład CDN oraz pod nazwą »Komitet Oporu Społecznego – KOS«, a ponadto przygotował do druku i opublikowania w CDN własne opracowanie pt. »Kontemplacje o LWP«, treść których to artykułów i opracowania lżyła, wyszydzała i poniżała ustrój i naczelne organy PRL oraz Ludowe Wojsko Polskie”. Sprawa umorzona na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Bu 734/12-59, 61-62
Akta sądowe Na wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 10.09.1986 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego postanowieniem z 12.09.1986 na mocy amnestii umorzyła postępowanie karne w sprawie działalności w nielegalnych wydawnictwach i uchyliła areszt tymczasowy. Materiałów o sygnaturze Sn. 11/86 brak. Wpis na podstawie odpisów w aktach IPN BU 514/23 (VPnŚl 17/85). Materiałów brak. Wpis na podstawie odpisów w aktach IPN BU 514/23 (VPnŚl 17/85).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych, Albanii i Jugosławii od 10.07.1987 do 10.07.1990 na wniosek Wydz. III Zarządu Szefostwa WSW w Warszawie „ze względów kadrowych”. W 1989 r. nie otrzymał zgody na wyjazd do Pakistanu. Zastrzeżenie anulowane 29.01.1990 po odwołaniu wniesionym 24.01.1990. IPN BU 1005/154849 (154849 EAGM)
.