Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antonina Danuta
Nazwisko: Komorowska
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-07-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Klementyna
Znany/a też jako:
Komorowska-Rycerz


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia/ Sprawa Ewidencyjno-obserwacyjna Jako studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęta Sprawą Agenturalnego Sprawdzenia krypt. „Bogobojni” (nr 1065), przekształconą 15.11.1958 w Sprawę Ewidencyjno-obserwacyjną (nr 3563), która dotyczyła „nielegalnej” organizacji Chrześcijańskie Stowarzyszenie Studenckie. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożone 26.10.1960 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Poznaniu pod nr. 4305/B, zostały komisyjnie zniszczone 8.07.1982 (protokół brakowania nr 45). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta rozpracowaniem, prowadzonym od 7.02.1983 w sprawie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (OKOR) – organizacji antykomunistycznej, opartej na wzorach AK, utworzonej w 1982 przez działaczy wiejskiej „Solidarności”, której celem było odzyskanie niepodległości. W materiałach sprawy określona przez SB jako osoba „pełniąca istotną funkcję w nielegalnej organizacji, realizująca bezpośrednie zadania J[ózefa] Teligi”. Miała także przechowywać pismo „Żywią i bronią” „szkalujące ustrój PRL”. Za działalność w OKOR objęta śledztwem i aresztowana. Rozpracowanie zakończone po rozpoczęciu i ukończeniu śledztwa przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. IPN BU 0222/143 (52959/II), mikrofilm IPN BU 01228/184 (52959/2)
Akta śledcze Objęta śledztwem w sprawie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Po rewizji w jej mieszkaniu 11.12.1983, tego samego dnia aresztowana na 3 miesiące pod zarzutem udziału w „nielegalnym związku (…), którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą dla władzy państwowej” i przechowywania „w celu rozpowszechniania wydawnictwa pod tytułem «Żywią i bronią» i innych o treści lżącej, poniżającej, wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL”. Tymczasowy areszt przedłużony do 11.06.1984. Zwolniona 8.05.1984 z powodów zdrowotnych i poddana dozorowi MO z obowiązkiem „meldowania się 2 razy w tygodniu we właściwej jednostce MO”. Sprawa umorzona 26.07.1984 przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie na mocy amnestii. W aktach sprawy informacja o przeszukaniu mieszkania 15.09.1985, podczas którego „znaleziono szereg pozycji wydawnictw nielegalnych o treści antysocjalistycznej oraz 2 taśmy magnetofonowe z nagraniami piosenek szkalujących ustrój państwa i naczelne organy władzy”. IPN BU 0582/212 (7546/III), mikrofilm IPN BU 01255/587 (7546/3)
Zabezpieczenie operacyjne Objęta zabezpieczeniem operacyjnym przez Wydz. V Dep. VI MSW, który zajmował się m.in. kontrolą operacyjną ruchu ludowego. W okresie zabezpieczenia była sprawdzana 6.02.1987 przez Wydz. IV Dep. VI MSW – jako powód podano „przed rozmową”. We wniosku z 21.12.1989 o wyłączenie sprawy z ewidencji operacyjnej znajduje się stwierdzenie „materiałów nie posiadamy”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 10.07.1984 do 10.07.1987 na wniosek Wydz. II Biura Śledczego MSW. Zakaz wyjazdów anulowany 20.04.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.