Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Jan
Nazwisko: Dangel
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-06-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Znalazł się w zainteresowaniu kontrwywiadu, kiedy ustalono, że podczas pobytu w Wielkiej Brytanii we wrześniu 1977 mieszkał u osoby podejrzewanej o współpracę z brytyjskimi służbami specjalnymi. Sprawę zakończono po uznaniu, że był to kontakt jednorazowy. Paweł Dangel został odnotowany w kartotece zagadnieniowej Biura „C” MSW w dziale „Podejrzane kontakty z zagranicą”. Materiały sprawy złożono 24.04.1978 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 49527/II. IPN BU 0204/887 (49527/II), mikrofilm IPN BU 01222/2585 (10168/2)
Materiały ewidencyjne W dziennikach koordynacyjnych MSW odnotowano zainteresowanie operacyjne jego osobą: 5.04.1979 sprawdzał go Wydz. III-1 KSMO, a 20.05.1980 Wydz. IV Dep. III MSW, podając jako powód sprawdzenia „przed rozpracowaniem”. W obu przypadkach zalecono pytającym jednostkom SB skontaktowanie się z Wydz. II Dep. II MSW. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Segregator Materiałów Wstępnych [SMW] Znalazł się w zainteresowaniu wywiadu PRL po uzyskaniu informacji, że kontaktuje się z działaczem brukselskiego biura „Solidarności”, od którego miał otrzymać zaproszenie na przyjazd do Belgii. Po wszczęciu sprawy zarejestrowany 6.06.1984 w dzienniku rejestracyjnym Biura „C” pod nr. 86697 w kategorii „zabezpieczenie”. Sprawa zakończona po ustaleniu, że nie prowadzi ani działalności związanej z „Solidarnością”, ani innej „skierowanej przeciwko interesom PRL”. Z zabezpieczenia zrezygnowano 30.09.1986. W okresie zabezpieczenia przez wywiad był sprawdzany przez inne jednostki SB: 16.11.1984 i 23.02.1985 przez Wydz. III-2 SUSW, 29.03.1985 Wydz. II SUSW i 24.06.1986 przez Wydz. III Biura Studiów SB MSW. Za każdym razem jako powód podano „przed rozpracowaniem”. 01593/1015 (J-9936)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wymieniony w aktach rozpracowania Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” i wydawania przez tę organizację pisma „Niepodległość”. W materiałach sprawy odnotowano 24.09.1984, że P. Dangel kontaktował się z kolporterem publikacji bezdebitowych. Natomiast w notatce z 19.11.1984 funkcjonariusz prowadzący sprawę wnioskował, aby po sprawdzeniu „dorejestrować” go do SOR krypt. „Antyk”, do czego nie doszło, bo Paweł Dangel był objęty zabezpieczeniem Wydz. XI Dep. I. IPN BU 0258/381 (10175/II), t. 2, k. 219, 261-263, 272-272v
Akta paszportowe W aktach odnotowano 11.06.1985, że w razie ubiegania się Pawła Dangela o wyjazd zagraniczny należy powiadomić Inspektorat I SB. Z zapisu w kartotece wynika, że wnosił o to 3.06.1985 kierownik Inspektoratu I SUSW czyli stołecznej komórki wywiadu. IPN BU 728/58842 (EAGP 058842)
.