Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Stanisław
Nazwisko: Dangel
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-03-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty inwigilacją po podpisaniu datowanej 6.01.1977 petycji „Do przedstawicieli świata kultury i nauki – posłów na Sejm PRL” o powołanie Komisji Sejmowej do zbadania działań MO w czasie wydarzeń czerwcowych w Radomiu i Ursusie. Sprawa zakończona po przeprowadzeniu 20.09.1977 rozmowy „profilaktycznej” i stwierdzeniu, że nie prowadzi „wrogiej działalność” na Akademii Medycznej w Warszawie, której był studentem. Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 5237/II. IPN 0246/1006 (5237/II)
Zabezpieczenie Objęty zabezpieczeniem operacyjnym z powodu kontaktu z osobą rozpracowywaną w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Alek” (nr 16928). W efekcie inwigilacji stwierdzono, że kontakty nie mają charakteru „wrogiej działalności”. Sprawa została zakończona, ponieważ Tomasz Dangel okazywał „negatywny” stosunek do SB i uznano, że „nie ma możliwości podjęcia z nim dialogu operacyjnego”. Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 15112/I. IPN BU 00275/33 (15112/I), mikrofilm IPN BU 001121/4175 (15112/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Objęty sprawą obiektową założoną z powodu „zagrożenia ze strony osób o wrogich poglądach wśród środowiska pracowników Służby Zdrowia i Opieki Społecznej”. W aktach sprawy odnotowano, że kontaktuje się z działaczami podziemnej „Solidarności” i że „może stworzyć zagrożenie w sprzyjających ku temu warunkach”. Z tego powodu został wpisany na listę osób, które miały być skierowane do odbycia służby wojskowej. Materiały sprawy zostały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr 332/III-OB. IPN BU 0999/259 (332/III-OB)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Włączony do rozpracowania (prowadzonego od 4.04.1984) dotyczącego Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” i wydawania przez tę organizację pisma „Niepodległość”. W materiałach sprawy odnotowano, że prowadził punkt kolportażu „bezdebitowych wydawnictw” i udostępniał swoje mieszkanie na „konspiracyjne zebrania” członków LDPN. W piśmie z 7.11.1986 zastępca naczelnika Wydz. II Dep. III MSW informował o uzyskaniu „wiarygodnej informacji”, że Tomasz Dangel jest szefem Oddziału Warszawskiego LDPN, przewodniczy na posiedzeniach Rady Politycznej, utrzymuje kontakty z przedstawicielami organizacji na Zachodzie, prowadzi jej finanse i posługuje się pseudonimami: „Marcin”, „Zbigniew Grzybowski” i „Jacek Wierzbowski”. Rozpracowanie zakończone po „zaniechaniu wrogiej działalności”. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 10176/II. IPN BU 0258/381 (10176/II), t. I, k. 38, t. II, k. 11-12, 49-49v, 57v, 261-263, 271, 299
.