Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Hemerling
Miejsce urodzenia: Ostrów
Data urodzenia: 05-01-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:

urodzony/a 01- 01-1923

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta ujawnionych podczas amnestii w 1947 roku. W aktach oświadczenie o ujawnieniu działalności Jerzego Hemerlinga z 29.03.1947 przed PUBP w Przemyślu. IPN Rz 042/1525 (4766/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1950 m.in. przeciwko Jerzemu Hemerlingowi w związku z podejrzeniem o "przynależność w 1946 r. do nielegalnej organizacji >WiN< >Inspektorat Afryka< działającej na terenie miasta Wrocławia". Z akt wynika, iż ww. w marcu 1945 został skierowany na szkołę oficerską w Krakowie. Po miesiącu zdezerterował, a w lipcu 1945 wstąpił do AK "Warta", działającej na terenie Przemyśla. Obawiając się rozpoznania, wyjechał do Wrocławia pod nazwiskiem Janicki. Tam w maju 1946 wstąpił do WiN. W czerwcu 1946 został aresztowany, ale z powodu braku dowodów winy zwolniono go z aresztu. Korzystając z amnestii w 1947 ujawnił działalność w AK, ale zataił przynależność do WiN. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/3598 (7406/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 19.09.1950 Jerzy Hemerling został uznany winnym tego, iż "w okresie od kwietnia do lipca 1946 r. będąc człnkiem nielegalnej organizacji >WiN< krypt. >Inspektorat Afryka< we Wrocławiu usiłował przemocą zmienić ustrój Państw Polskiego", i skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem mienia. Na podstawie ustawy z 22.02.1947 o amnestii darowano orzeczoną karę więzienia, pozostawiając bez zmian orzeczenie o utracie praw i przepadku mienia. IPN Wr 21/4159 (Sr 585/50).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1973-1980. Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Jerzy Hemerling występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie w 1980 roku. Charakterystyka "bandy terrorystyczno-rabunkowej podporządkowanej Dowództwu Oddziałów Leśnych krypt. >Warta<- Obszaru Lwów (...)", działającej na terenie województwa rzeszowskiego. Jerzy Hemerling występuje jako członek ww. organizacji. IPN Rz 05/95 (CHF-75).
.