Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław Roman
Nazwisko: Adam
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 12-08-1908
Imię ojca: Karol
Imię matki: Romana
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa śledcza wszczęta przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie przeciwko L. Adamowi w roku 1946 w związku z jego działalnością w WiN (Wolność i Niezawisłość), gdzie pełnił funkcję kierownika referatu gospodarczego od września 1945. Akta sprawy złożono w archiwum do nr 11776 w dniu 230.12.1951, a następnie w 1968 roku przerejestrowano do sygn. 3884/III. Z informacji kartoteczno-ewidencyjnych wynika, iż w stosunku do L. Adama WUBP w Rzeszowie prowadził dodatkowe działania operacyjne. Z zapisów z dziennika archiwalnego spraw śledczych WUBP w Rzeszowie wynika materiały sprawy zostały złożone w archiwum do nr 12529 w dniu 12.03.1952, a następnie 24.09.1968 przerejestrowane do sygn. 4097/II. Finalnie skomasowano je do sygn. 3884/III. IPN Rz 050/961 (3884/III).
Postępowanie prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie w stosunku m.in do L. Adama (oskarżonego o pełnienie funkcji referenta wywiadu w organizacji WiN na terenie Rzeszowa). W aktach znajdują się dokumenty przekazujące w/w do dyspozycji Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz rzeszowskiego WUBP wraz z aktami prowadzonego w jego sprawie śledztwa celem dalszego kontynuowania dochodzenia przez rzeszowskie organy bezpieczeństwa (28.01.1947). IPN Kr 111/440.
Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone przez Wojskowa Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 24.04.1947 do 15.07.194 względem w/w z powodu jego przynależności i działalności w Zrzeszeniu WiN. IPN Rz 108/2216.
Akta sądowe prowadzone w sprawie przeciwko Lesławowi Adamowi od 28.09.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wymieniony oskarżony został o to, że od września 1945 do stycznia 1946 należał do "nielegalnej organizacji >WiN< mającej na celu przemocą zmienić ustrój demokratyczny Państwa Polskiego" w której to miał zajmować stanowisko kierownika referatu gospodarczego. Wyrokiem z dnia 03.05.1947 skazany został na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres jednego roku. Wymierzona karę na mocy amnestii darowano w całości. IPN Rz 107/467 (Sr. 385/47).
Akta osobowe więźnia karnego Lesława Adama - w teczce znajduje się jedynie wyrok WSR w Rzeszowie z dnia 03.05.1947. IPN Rz 190/288.
Zapisy dot. w/w znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4.
Informacje odnoszące się do L. Adama zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02.01.1947 do 20.06.1947 ), Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/68.
L. Adam odnotowany został w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947 (przebywał w nim w okresie od 27.02.1947 do 03.05.1947). IPN Rz 190/47.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy w/w. Lesław Adam był członkiem Brygad Wywiadowczych WiN od września 1945 do stycznia 1946 na terenie Rzeszowa. W organizacji pełnił funkcję kierownika Referatu Biura Studiów. Zbierał, opracowywał i przekazywał kierownikowi Okręgu sprawozdania zawierające informację o charakterze polityczno-gospodarczym stanowiące tajemnicę państwową. Po rozwiązania Biura Studiów wyjechał do Wrocławia. IPN Rz 05/4.
.