Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Telesfor
Nazwisko: Klimek
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 06-07-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 28.11.1972 zarejestrowany pod nr 5596 jako figurant sprawy krypt. "Gablota" (nr rej. 5559) prowadzonej przez Wydz. III KWMO Olsztyn. Sprawę założono 16.11.1972 z powodu podpalenia w nocy z 11/12.11.1972 na terenie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie gablot organizacji młodzieżowych ZMS i ZMW oraz zniszczenia materiału propagandowego związanego z 50-leciem ZSRR i 25-leciem współpracy naukowo-technicznej między PRL i ZSRR. W toku sprawy ustalono, że M. Klimek był jednym ze sprawców powyższych czynów. Sprawę przekazano Prokuraturze Powiatowej w Olsztynie. 19.11.1974 materiały złożono w archiwum pod nr 10963/II i zmikrofilmowano 23.10.1986 do nr 1682/2. Materiały zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 33/87. IPN Bi 0089/1649/1-3 (IPN 00698//1649, 1682/2 mkf.)
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Olsztynie (RSD 19/72) od 16.11.1972 i Prokuraturę Powiatową w Olsztynie (3 Ds.44/72) na podstawie materiałów otrzymanych z Wydz. III KWMO w Olsztynie dot. zniszczenia gablot organizacji młodzieżowych. Marek Klimek, jako podejrzany w sprawie, 17.11.1972 został zatrzymany, tymczasowo aresztowany oraz objęty aktem oskarżenia Prokuratury. 16.05.1973 sprawę skierowano do Sądu Powiatowego w Olsztynie, który 28.06.1973 skazał ww. na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. 08.03.1974 Sąd Wojewódzki utrzymał wyrok w mocy. Materiały złożono w archiwum pod nr 5295/III i zmikrofilmowano 19.09.1987 do nr 888/3. Akta zniszczono 23.01.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 34/88. IPN Bi 0090/888/1-3 (IPN 00699/888, 888/3 mkf.)
Akta penitencjarne 17.11.1972 zatrzymany przez KWMO Olsztyn w związku z tym, że "11.11.1972 w Olsztynie działając wspólnie i w porozumieniu z (...) znieważył przez wyrwanie i zniszczenie ustawionych na terenie Akademii Rolniczo-Technicznej dwóch tablic propagandowych związanych tematycznie z 50 rocznicą powstania ZSRR i 25-leciem współpracy naukowo-technicznej PRL-ZSRR". Za powyższe skazany na 1 rok i 3 miesiące więzienia. 20.11.1972 osadzony w AŚ/ZK w Olsztynie. 16.02.1973 przeniesiony do ZK w Barczewie, 21.02.1973 ponownie osadzony w ZK w Olsztynie. 29.06.1973 zwolniony z więzienia. Akta zamknięto 30.06.1973. IPN Ol 49/688 (IPN Bi 62/688, 90/381)
.