Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Fedorowicz
Nazwisko rodowe: Fedorowicz
Miejsce urodzenia: Łuck
Data urodzenia: 02-10-1922
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierają wykaz zaświadczeń wydanych osobom amnestionowanym przez PUBP w Białymstoku. Janina Fedorowicz (nr zaświadczenia 103059) ujawniła się przez Komisję Amnestyjną w Białymstoku w dniu 25.04.1947 jako członkini AK WiN, w której w latach 1941-1947 pełniła funkcję łączniczki o pseudonimie „Downarowicz Janka”. IPN Bi 045/197.
Dokumentacja ewidencyjna. Ww. pozostawała w zainteresowaniu SB z uwagi na fakt, iż w latach 1941-1947 była łączniczką AK WiN. Występuje w indeksie osób ujawnionych pod nr. DU-1096. IPN Bi 13/1.
Materiały ewidencyjne. Zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 28.01.1982 pod nr. 47990 przez KMMO Tarnowskie Góry w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Klon” - zapis anulowano. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne. W czerwcu 1982 została odjęta inwigilacją szczególną nr KR-2699/82 przez KMMO Tarnowskie Góry. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Janina Fedorowicz była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Panna” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 10.02.1983 pod nr. KA 51922 i prowadzonego przez Grupę Operacyjną w Tarnowskich Górach Wydziału V-2 KWMO Katowice, a następnie Referat V KMMO/RUSW w Tarnowskich Górach. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą ww., aktywnej działaczki NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FAZER” w Tarnowskich Górach oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, która po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaniechała działalności związkowej”. Janina Fedorowicz była m.in. inicjatorką zbiórek pieniężnych dla internowanych i uwięzionych pracowników zakładu, organizowała w swoim mieszkaniu spotkania byłych działaczy „Solidarności”. Kwestionariusz założono w celu kontroli operacyjnej postępowania i zachowania się ww. w miejscu pracy i zamieszkania oraz przeciwdziałania próbom podejmowania „wrogiej działalności”. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych np. 18.07.1984 została ostrzeżona o „konsekwencjach podejmowania działań zmierzających do zakłócenia obchodów 40-lecia Polski Ludowej”. Janina Fedorowicz była również inwigilowana przez osobowe źródła informacji. Podjęte „działania operacyjne” uniemożliwiły ponowne przyjęcie ww. (po przejściu na emeryturę) do pracy w FSR i LG „FAZER”. KE „Panna” zakończono 30.07.1986 z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. W dniu 09.08.1986 materiały sprawy zarejestrowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41988/II. IPN Ka 048/158 (41988/II).
.